Schipholwakes
Om te herdenken, te bezinnen en te veranderen

--:: H O M E - P A G E ::-

Wakes in het land

Boxtel
We hebben om 19.30 uur een oecumenische dienst gehouden waarbij zo'n kleine honderd mensen aanwezig waren.
Na de dienst hebben verschillende groepen een wake verzorgd, als een soort estafette tot 23.30 uur.
Verschillende congregaties van kloostergemeenschappen, de groep van het jongeren pastoraat 'Tiener Power', de Bahá'í -gemeenschap, vertegenwoordigers vanuit de islamitische gemeenschap, de protestantse gemeenschap, de werkgroep Missie Ontwikkeling en Vrede (MOV). Foto: Clemens Le Blanc. klik hier om het volledige artikel te lezen in het Brabants Dagblad

Eindhoven
Het is in Eindhoven een bijzondere herdenking geweest. De bijeenkomst vond plaats in de Hal van Honderd in het stadhuis. Onder de ca. 90 deelnemers bevond zich één van de overlevenden, verschillende vluchtelingen, relatief veel jongeren,  vertegenwoordigers van politieke partijen en de wethouder van welzijn en milieu.
Na het voorlezen van de namen van de slachtoffers (met iets van hun achtergronden) en na het aansteken van de herdenkingskaarsen, was het indrukwekkend stil. Het gesol met de overlevenden werd aan de hand van nuchtere feiten verwoord, waarna één van de vluchtelingen chronologisch vertelde over haar ervaringen met justitie tijdens twee detenties.
Een koor en twee rappers vertolkten gevoelens en gedachten.
De herdenking werd afgesloten bij het vrijheidsmonument op het stadhuisplein. Een krans van bloemen en kaarsjes lag op het monument. Een lied over zo'n krans voor hen die doelloos sterven besloot de avond. Klik hier om de de website van Stichting Vluchtelingen in de Knel te bekijken.

Emmen
Emmen-Centrum donderdagavond 26 oktober.
Een half uur voor de herdenking,  gaan de deuren van de imposante dorpskerk open. Fakkels verlichten de ingang en de vele voorbijgangers worden herinnerd aan de herdenking die om 20.00 in de "Grote kerk "zal beginnen. Gedurende de bijeenkomst blijft dit alles staan, zodat - ook wie niet deelneemt - toch bepaald wordt bij het feit, dat op dit moment,ook in Emmen herdacht wordt. De kerkklokken luiden.
Binnen in de kerk verzamelen zich een kleine veertig mensen.
Het openingswoord drukt de verbondenheid uit met de herdenkingen, die op dat moment in het hele land plaatsvinden.
 Burgemeester Bijl pleit in zijn toespraak voor een pardonregeling en laat weten dat Emmen opnieuw zal bijdragen aan de noodopvang van asielzoekers.
Schiphol mag dan ver weg zijn, maar ook Emmen heeft haar zorgtaak en is daardoor betrokken. Daarna doet de voorzitter van de Raad van Kerken,dhr Forrer, een appèl  op medemenselijkheid en zorgvuldigheid in onze omgang met vreemdelingen.
Door - o.a. een aantal jongeren - worden de namen van de 11 omgekomen gevangen genoemd  Voor elk van hen wordt een kaars aangestoken en via achtergrond informatie krijgen de slachtoffers  een gezicht. Een twaalfde kaars wordt  aangestoken voor alle overige slachtoffers: zij die de brand overleefden en de nabestaanden.
Nadat alle aanwezigen ook een lichtje hebben aangestoken wordt twee minuten stilte gehouden, waarna de plechtigheid wordt afgesloten met het gedicht "gevangen vluchtelingen". De sfeer is geladen. Een indrukwekkend gebeuren. Klik hier om de organisatie in Emmen een e-mail te sturen.

Enschede
In Enschede was een sfeervolle wake. Er was een kring van mensen, die veel stil waren en gedachten. Er waren kaarsen en ffakkels en bloemen. Ook waxinelichtjes, maar die woeien uit.
11 gongslagen voor de 11 slachtoffers.
Er werd een korte uitleg gegeven en vervolgens een lans gebroken voor een generaal pardon. Er werd een verhaal verteld van een vluchteling, in de vorm van een gedicht.
Een gongslag,
een minuut stilte,
een gongslag,
Einde bijeenkomst.
De meeste mensen bleven nog even napraten en daarna ging ieder weer zijn weg.
Organisatie: Tiny Hannink, Platform voor vluchtelingen en asielzoekers, Jan Peters, Enschede voor Vrede.

Etten-Leur
Zusters Franciscanessen uit Etten-Leur wilden als ouderwordende kloostergemeenschap ook hun steentje bijdragen. Op 27 oktober hielden zij op twee plaatsen een wake voor de slachtoffers van de Schipholbrand. Vanaf half vijf tot zes uur waren in de kapellen voortdurend mensen aanwezig om in stilte de slachtoffers en familieleden te gedenken. Een speciale kaars brandde voor deze gelegenheid en meditatieve muziek gaf een speciale sfeer aan het geheel. Veel mensen hebben spontaan meegedaan.
"Dat uur is afgesloten met het bidden van psalmen en daarna het uitblazen van de kaars. Op deze manier willen we ons betrokken voelen bij de vele slachtoffers en hun nabestaanden. Moge er eens gerechtigheid geschieden," zo laat zuster Jacoba weten.
Heerlen
In Heerlen hebben we de lokatie van de vreemdelingenpolitie als herdenkingspunt voor de lokale wake gekozen. Hier moeten vluchtelingen wekelijks en sommigen dagelijks stempelen. Er was een spandoek met de tekst "HERDENKING SCHIPHOLBRAND" dat precies de ingang overspande. Op de herdenking in Heerlen waren 35 mensen afgekomen.
Karl Mathieu van Keer het Tij Parkstad hield een inleiding en een indrukwekkende toepraak over de lotgevallen van de overlevenden van de Schipholbrand.
Vervolgens beschreef hij het proces van ontmenselijking van vluchtelingen in de dertig jaar dat hij in Nederland woont. Klik hier om zijn ervaringen te lezen als PDF-document.
Hierna volgde een eveneens indrukwekkende toespraak door Eline Cleassen van de Andreas parochie Heerlerbaan.Hierin noemde ze de omgekomen vluchtelingen en vertelde enkele ervaringen van vluchtelingen waar zij contact mee heeft. Klik hier om de toespraak te lezen als PDF-document.
Karl Mathieu leidde de drie minuten stilte in.
Na de drie minuten stilte zijn we met spandoek, borden en een dodentrom door het centrum van Heerlen naar het Centrum voor Diversiteit gelopen alwaar we de herdenking in het Open Huis voortzette. Hier heeft Eric Boelen enkele toepasselijke nummers op gitaar gitaar gespeeld en heeft de penningmeester Pol Verhelle van Stichting Nood Opvang Parkstad een toespraak met als centraal thema "grenzen" gehouden. Klik hier om het verhaal van Pol Verhelle te lezen als PDF-document. Foto: Ali Behroozi.
Contact voor Heerlen: 045-5725409, e-mailcontact: Vredesburo.Heerlen@zonnet.nl, website: www.keerhettijparkstad.nl
Hoofddorp
De steungroep Asielzoekers Haarlemmermeer, op haar beurt weer gesteund door kerkelijke en politieke organisaties in Haarlemmermeer, houdt een korte bijeenkomst in Hoofddorp. Kom naar de Wake opdonderdagavond 26 oktober om 19.30 uur - plaats: Raadhuisplein in Hoofddorp. Programma met sprekers, koorzang, poëzie, het vernoemen van de slachtoffers en ten nagedachtenis twee minuten stilte. Na 20.00 uur kan men aansluiten bij de grote wake bij het hek van het detentiecentrum Schiphol-Oost. Ten Pol 64. Neem voor deze herdenking een bloem mee. Steungroep Asielzoekers Haarlemmermeer, Ruud Divendal, Grebbebos 18, 2134 KV Hoofddorp tel.: 06-531 60 436 E-mail: ruud.divendal@planet.nl
Kaatsheuvel
Fietsend naar de kerk waar de nachtwake gehouden wordt, zie ik boven Tilburg en Dongen een oranje gloed van de straatverlichting. Hoe moet dat vorig jaar geweest zijn boven Cellenblok K? Het valt me op dat elke lantaarnpaal brandt. Alle straten zijn helder verlicht. En dat om half twee 's nachts. Er bestond toch zoiets als nachtverlichting? Of hebben we dat voor onze eigen veiligheid maar afgeschaft?
De straten zijn verlaten. Ik zie niemand.
De kerk is donker. Met waxinelichtjes wordt een pad aangegeven naar de plek waar de wake gehouden wordt. Op een tafeltje elf kaarsen voor de slachtoffers van de brand. Brima, een vluchteling uit Sierra Leone, speelt op zijn trommel, Heydar uit Iran speelt gitaar.
Stilletjes komen mensen binnen; meer dan ik verwacht had op dit nachtelijk uur.
Bij het noemen van de elf namen wordt steeds een kaars ontstoken. Het wordt steeds lichter. Er zijn teksten en gedichten over vluchtelingen, over hen die de ramp overleefd hebben, een lied, een gebed en de vraag: "Wie schiep de wereld?" Was dat JHWH, Allah, de God van de Hindoes of onze God? Wij zaten daar met verschillende levensovertuigingen en voelden een grote verbondenheid met elkaar in die donkere kerk met enkel wat kaarslicht.
In stilte gaan we weer naar huis.
De straffe wind heeft de bewolking weggeblazen, zodat er nu duizenden sterren zichtbaar zijn. Fietsend door de verlaten straten, kijkend naar de huizen, de geparkeerde auto's, de brandende straatverlichting, denk ik: "Wat zijn we rijk." En waarom kan er in ons land geen ruimte zijn voor mensen die de armoede, de ellende, de honger, het onrecht in hun vaderland ontvluchten. Waarom sluiten we hen op?
De sterren staan te flonkeren en hebben ook geen antwoord op mijn vraag.
Willemien van Bragt
Koudekerke
op Walcheren. Op donderdagavond 19.30-20.00 uur is een herdenkingin de Sint Michaëlskerk aan het Dorpsplein . Daarna gaat men naar het AZC in Middelburg, waar van 20.30 tot 21.00 uur een stille wake zal zijn bij de poort. Men zal vragen om binnen te mogen koffiedrinken met de asielzoekers. De contactpersoon is Lidy  0118-552170
Leeuwarden
Klik hier voor het videoverslag van de wake in Leeuwarden
Wij nodigen u uit om op donderdagavond 26 oktober om 21.00 uur, na afloop van de koopavond, gezamenlijk stil te staan bij de Schipholbrand en het wrede lot van veel mensen die op zoek zijn naar een veilig bestaan. Vanaf 19.00 uur staan wij op het Waagplein met een informatiestand, een herdenkingsdoek en jembee-muziek. Om 21.00 uur begint de herdenking "een wereld van prikkeldraad" rond een brandende wereldbol van prikkeldraad. Medewerking wordt verleend door het internationaal acapella-koortje "Ashuka", Ds Gerben Hoogterp draagt het gedicht "over de grens voor" en Liesbeth vertelt over haar ervaringen met een gedetineerde vriend en over ervaringen van overlevenden van de brand. Er is vooral stilte en symboliek en er wordt afgesloten met het gezamenlijke zingen van het lied "een land om van te dromen".
Om 22.00 uur start de stille wandeling via het oude stadhuis naar de Waalse kerk in de Grote Kerkstraat waar koffie is en waar kan worden nagepraat bij o.a. mandoline-muziek. Om 24.00 uur kunnen mensen desgewenst het landelijk moment meebeleven waarop zich een jaar geleden het drama voltrok en stilstaan bij alle mensen die op zoek zijn naar een veilig bestaan.
Eén van de elf Schiphol-slachtoffers was Maribel uit Leeuwarden. Ze verbleef met een andere vrouw in de cel tegenover de brandhaard. Helaas bleef haar celdeur gesloten. We denken ook aan Jerry, het zoontje van Maribel. We willen als Friese samenleving iets compenseren van de falende zorg voor zijn moeder en Jerry nog een paar jaar naar school laten gaan zodat hij toch iets krijgt van wat zijn moeder hem wilde geven: een kans op een betere toekomst.
Organisatie: VluchtelingenCollectief (Jan Berend de Vries, Farshad Bashir, Tiny van Zandbergen) en Gerben Hoogterp. Info: 06-28.100.770. E-mail: vc.mail@hotmail.com
INZAMELING JERRY: Giro 223.1243: "Leeuwarden helpt na de Schipholbrand". Overtollige opbrengst wordt gedoneerd aan preventie/nazorg bij mensenhandel. Organisatie: Pastor Lucas Foekema, Jan Berend de Vries en Farshad Bashir Info: 06-38.38.62.58, E-mail: maribel.friesland@hotmail.com
Maarssen
De Gideonsbende Maarssen hield een wake op zaterdag 28 oktober in de Verrijzeniskerk te Maarssen. Het werd een indrukwekkende en waardige bijeenkomst, waarin gebeden, gezongen en gelezen werd. Dit alles ter nagedachtenis aan de 11 slachtoffers, maar ook om de kinderen in de cel niet los te laten en in onze gebeden te gedenken. Eén lid van de Gideonsbende vertelde een helaas maar al te waar verhaal over deze kinderen. Er waren bloem in gaas gestoken- symbolisch als de bloemen in de hekken - bij de grenshospitiums en de 11 kaarsen daarboven werden aangestoken onder het noemen van de namen (zie foto). Het gedicht van Dietrich Bonhoeffer : "Wie ben ik?" werd voorgelezen. We eindigden met het zingen van "We shall overcome", zoals altijd gezongen wordt aan het eind van de maandelijkse wake in Zeist.
Nijmegen
In Nijmegen hebben we op het Koningsplein stilgestaan bij de slachtoffers van de Schipholbrand en de vluchtelingen die nu nog steeds in vreemdelingengevangenissen vastzitten. We hebben fakkels ontstoken en een minuut stilte gehouden. Vervolgens heeft Kenan een gedicht voorgedragen.
Daarna heeft Werner een lied gezongen over de "illegaal" en Robin een lied gespeeld voor de overleden mensen. Er waren zo'n 70 mensen. We hebben iedereen opgeroepen mee te gaan op 4 november naar Den Haag om daar te demonstreren voor een humaan vluchtelingenbeleid, te beginnen met een generaal pardon. Vanuit Nijmegen zal er een bus rijden. Plaatsen moeten gereserveerd worden bij Stichting Gast, stichtinggast@xs4all.nl of bel naar 024-3294250. (Toegang tot de oorspronkelijke foto en film galleries zijn door het werk van hackers verloren gegaan.)
Het gedicht van Kenan:

Wij zijn elf
mijn naam
is niet belangrijk
ik besta niet meer
maar
ik ben één van zesentwintigduizend
ik ben nooit crimineel geweest
ik heb niets fout gedaan
maar


tijdelijk zit ik in de gevangenis
tot mijn leven eindigde in de brand
ik ben wel verbrand, overleden
vraag ik jullie
kennen jullie mij?
ik ken jullie ook niet
ik vraag mij af
wie is schuldig?
wie is mijn moordenaar?


twee ministers
of de hele overheid?
een klein beetje
jullie ook
ik vraag niet voor mijzelf
ik besta niet meer
maar
ik vraag jullie steun
voor zesentwintigduizend mensen
levend in Nederland

Teteringen
Ook in Breda-oost en Teteringen willen we in samenwerking met de zusters Dominicanessen van Betanië (Maria Rabboni) een wake houden. Op vrijdag 27 oktober , van 19.00 tot 20.00 uur houden we een wake van ongeveer een uur. In deze wake willen we bezinnend en meditatief de kostbaarheid van elk mensenleven overwegen, en onze machteloosheid rond asielzoekers aan God voorleggen. Plaats: De ontmoetingsruimte in de Willibrordkerk in Teteringen . Na de wake is er koffie en thee en gelegenheid om na te praten.
Contactadres: Vincent de Haas, p/a parochiecentrum Kerkstraat 1, Teteringen. Emailadres: vdmdehaas@casema.nl Telefoon: 076 888 1289

Tilburg
Op drie borden, opgesteld op de trappen van het Tilburgse Paleis-Raadhuis, waren gedurende de hele bijeenkomst de namen van de 11 overledenen duidelijk zichtbaar.
In aanwezigheid van zo'n honderd mensen, waaronder de Tilburgse wethouder Gon Mevis (GroenLinks) van asielbeleid, werden elf teksten opgelezen door verschillende mensen uit het publiek, die daarna allemaal een kaars aanstaken. De teksten, gekozen uit diverse artikelen en documentaires, gaven een beeld van wat er was gebeurd, wie er waren getroffen en hoe het de nabestaanden vergaan is. Geciteerd werd onder andere Boebakeur Cherrak, één van de overlevenden van de schipholbrand uit de documentaire Cellenblok K. Daar is mijn hoofd gebleven :
"Ik zei tegen mijn vriend: kijken of die meisjes nog leven. Ik deed het luikje omhoog.
De meisjes schrokken en ze verbleekten, want ze zagen nu een stukje van de brand.. Ze sprongen als katten. Ze gebaarden dat ik de cel moest openmaken. Ik had geen sleutel.
Daar is mijn hoofd gebleven. Daar is mijn hoofd gebroken."
Maar we haalden ook de feiten op: Drieënveertig gedetineerden zaten er in de zesentwintig cellen van het K- blok. Elf van hen waren na de brand dood. Gestikt, zei de brandweer later.  
Deze woorden, gesproken en geschreven in het jaar na de brand haalden wij terug in onze herinnering, en na elk citaat werd een lichtje voor één van de borden aangestoken. In de stilte die volgde, groeide bij de neergezette borden met de namen van de elf dodelijke slachtoffers het aantal kaarsjes. De animo hiervoor was zo groot dat er zelfs te weinig kaarsen waren.
Het was vuur dat hun levens verwoestte. Deze avond was er vuur van fakkels en kaarsjes die licht en warmte uitstraalden. Onze eigen lichtjes bij elkaar gebracht, van een beetje enkel licht tot veel gezamenlijk licht.
Hopend dat de nabestaanden en overlevenden mensen om hen heen mogen hebben die hen soms wat licht in de duisternis kunnen geven... Hopend dat het licht zal doordringen tot de mensen die beslissingen nemen en verantwoordelijkheden zouden moeten dragen... opdat dit nooit meer zal gebeuren! Tot slot van de bijeenkomst werden de namen van de slachtoffers nog eens hardop genoemd. We noemden al hun namen, zodat zij niet vergeten worden.
E-mail voor meer informatie met: c.vosters@mst.town.nl of vlot@mst.town.nl

Utrecht
De wake op de Stadhuisbrug - georganiseerd door de Herdenkingsgroep Schipholbrand Utrecht - trok tientallen belangstellenden. PvdA-kamerkandidaat en oud-wethouder Hans Spekman en namens de kerken Els Brouwer van de Raad van Kerken Zeist-Soest-Soesterberg spraken de aanwezigen toe. Ook SP-gemeenteraadslid en mede-organisator Marcel van den Tooren hield een toespraak.
Els Brouwer sprak namens de kerken "Elf woorden om te waken."
Klik hier om haar "Elf Woorden" na te lezen.
Aan het einde van zijn toespraak, riep Marcel van den Tooren op om 4 november naar Den Haag te gaan: "Op zaterdagmiddag 4 november vindt plaats op het Plein in Den Haag de landelijke manifestatie. Want het wordt tijd dat Nederland deze groep mensen de hand toereikt." Zijn hele toespraak kunt u hier nalezen.
IJmond
Schipholherdenking in de Vredevorstkerk te Beverwijk van 20.00 tot 21.00 uur bestond uit o.a.kort gedicht over het licht, korte stilte, informatie over de huidige stand van zaken rond Schiphol, langere stilte, gedicht, zegen en wegzending.
Zaanstad
In Zaanstad werd een fakkeloptocht gehouden vanaf buurthuis De Poelenburcht naar de detentiepontons in de Isaac Baarthaven. Het doel van deze stille tocht was niet toevallig. Over niet al te lange tijd zullen de nu nog lege 'bajesboten' in gebruik genomen worden.
Voor het vertrek naar de Isaac Baarthaven was er een aangrijpende toespraak van de voorzitter van stichting Vluchtelingenwerk Zaanstreek, Co Kroezen. Klik hier om het PDF-document van de toespraak te lezen. Of bekijk het als Word-dcoument. Een dikke honderd mensen liepen mee in de fakkeloptocht, die een heel stille fakkeloptocht werd. Bijna uitsluitend was er het geluid van Highlander, doedelzak en trom.
Bij de bajesboten in de Achtersluispolder, een donker industrieterrein, werd halt gehouden. Daar hield Peter Tange, burgemeester van Wormerland, een toespraak. (Zie foto)
klik hier om het PDF-document met de toespraak te lezen en alle foto's te zien. Of bekijk het als Word-dcoument.
Onderstaand een gedicht van de wake

SCHIPHOL

't Is avond, negen uur
de deur gaat dicht
elf cellen op een rij
een spaarlamp dempt het licht
het leven is al duur genoeg

En midden in de nacht
de deur is dicht
en midden in de nacht
komt licht
van vuur
de deur is dicht, op slot
Elf dichte deuren op een rij
en even later ook elf doden

zij hadden geen papieren
Nu, met alleen
een kaartje aan hun grote teen
zijn elf mensen te vroeg
bij God
Dicht gaan weer alle deuren
zoals het hoort,
een deur die hoort op slot

Zwolle
Van 19.30-20.30 uur werd op de Grote Markt stil gestaan bij de ramp. Ook was de wake een oproep om een einde te maken aan het opsluiten van vluchtelingen. Op de Grote Markt vormden de deelnemers aan de wake een kring, ze hadden fakkels in de hand. Joan Flikweert sprak namens het Zwols Platform." De universele rechten van de mens lijken dan niet meer te gelden! Schipholramp nooit meer! Stop opsluiting vluchtelingen!" Marlies Tjallingii las een brief van een vluchteling voor en ook Nelleke Vedelaar van de PvdA-gemeenteraadsfractie voerde het woord en droeg haar gedicht voor.
De namen van de slachtoffers werden voorgelezen.
Over deze organisatie | Site Map | Disclaimer | Contact | ©2007 www.schipholwakes.nl