Schipholwakes
Om te herdenken, te bezinnen en te veranderen

--:: H O M E - P A G E ::-

Voorbeelden van bijbelteksten voor een wake

De Bijbel over rechten van vreemdelingen

 • Deuteronomium 1:16
  "De rechters gaf ik toen deze instructie: 'Hoor beide partijen en doe rechtvaardig uitspraak, zowel tussen twee volksgenoten als wanneer er een vreemdeling bij betrokken is.'"
 • Ezechiël 47:21-23
  "21. Dit land moeten jullie onder elkaar, onder de stammen van Israël, verdelen.
  22. Verdeel het door loting onder elkaar en onder de vreemdelingen die bij jullie wonen en kinderen verwekt hebben. Die gelden als geboren Israëlieten, en net als jullie zullen ook zij bij de stammen van Israël bezit krijgen.
  23. Een vreemdeling moeten jullie zijn bezit geven bij de stam waar hij woont - spreekt God, de Heer."
 • Maleachi 3:5
  "Ik zal naar jullie toe komen om recht te spreken, en ik zal niet aarzelen te getuigen tegen tovenaars en echtbrekers, tegen mensen die meineed plegen en mensen die hun dagloners uitbuiten, en tegen allen die weduwen en wezen onderdrukken en vreemdelingen geen plaats gunnen, want geen van allen hebben zij ontzag voor mij - zegt de Heer van de hemelse machten."

 

Lev(iticus) 19.33   en 19.34
33 Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken.
34 Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de HEER , jullie God.

Mat. 25.40 Wat gij gedaan hebt aan de  minste mijner broeders hebt gij aan mij gedaan

In oudere taalversie:

Bedenk dat de Heer heeft gezegd: 'In zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan , hebt gij het Mij gedaan ' (Matteüs 25:40' )

Drie BijbeltekstenKlik hier om de 3 bijbelteksten als Word document te bekijken, af te drukken of te downloaden.  
Over deze organisatie | Site Map | Disclaimer | Contact | ©2006 www.schipholwakes.nl