Schipholwakes
Om te herdenken, te bezinnen en te veranderen

--:: H O M E - P A G E ::-

Meer informatie over de wakes van 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010

Beeld van NouriBittere woorden bij laatste herdenking 2010

Tijdens de officiële herdenking van de Schipholbrand in Hoofddorp in 2010 klonken bittere geluiden. Met name van de kant van de slachtoffers en hun belangenbehartigers.

Ahmed Pouri: “De situatie voor de ongedocumenteerden in Nederland is sinds de Schipholbrand ernstig verslechterd. Ik ben bang voor de weg die Nederland is ingeslagen.”
Overlevende Momen Nouri: “Ik wil dit beeld laten zien dat mijn situatie weergeeft. Van de buitenkant is het een gewoon hoofd. Van binnen is het nog steeds een gevangenis. Na 12 jaar kan ik mijn moeder in Afghanistan nog steeds niet bezoeken.”
Nabestaande mevrouw Gladys Toekaja, moeder van de overleden Robert Arah bij het hek: “Ik weet niet meer hoe het verder moet.”
Een deel van de overlevenden woonde de herdenking bij. Anderen bleven weg zoals overlevende Papa Sakho. In een verklaring zegt hij: “Wij nemen niet deel aan officiële herdenkingen met autoriteiten die niets beters weten te doen dan nieuwe gevangenissen te bouwen voor ongedocumenteerden. Ze zeggen dat die humaner is maar wij vinden dat gevangenissen voor ongedocumenteerde migranten nooit humaan kunnen zijn.”
Aan het einde van de herdenking werd een model van een mobiel monument gepresenteerd dat aanwezig zou moeten zijn bij discussies over vluchtelingen, asielzoekers en ongedocumenteerden.
Ongeveer 60 personen luisterden naar muziek van Purcell, Oosterhuis en een hymne uit Wales.
Daarna ging een delegatie naar de grensgevangenis voor een korte herdenking bij het hek onder het gebulder van opstijgende vliegtuigen, geblindeerde ramen van de gevangenis en regen en wind die de emoties van de slachtoffers niet konden smoren.

Fotobijschrift: Het beeld gemaakt door Momen Nouri. “Van binnen is het nog steeds een gevangenis”.

Klik hier voor een korte foto-reportage van de officiële herdenking.


Beeld van herdenking slachtoffers Schipholbrand in EindhovenBewustwording asielpolitiek en zorgen over slecht vluchtelingenbeleid

Eindhoven herdacht de slachtoffers, beoordeelde de huidige toestand en vreest voor de toekomst.
Dominee Van Melle: "Betrokkenheid betekent veel voor vluchtelingen".

Verschillende sprekers deelden hun ervaringen met vluchtelingen, waaronder dominee Ferdinand van Melle, die in het grenshospitium van Amsterdam als geestelijk verzorger gedetineerde vluchtelingen ruim 10 jaar heeft bijgestaan. Hij vertelde dat het voor de vluchtelingen veel betekende wanneer een Nederlander betrokkenheid toonde voor hun situatie.

Met de door het nieuwe kabinet beoogde voorstellen zullen deze illegaal gemaakte vluchtelingen strafbaar worden en zullen zelfs de kinderen en baby’s van deze vluchtelingen strafbaar zijn en dus crimineel.
Veel vluchtelingen met psychische klachten worden onvoldoende bijgestaan door artsen, die de diagnose stellen van 'situatie gerelateerde klachten' als ze bijvoorbeeld niet kunnen slapen of andere gezondheidsklachten hebben.

Klik hier en bekijk het gehele verslag met foto's in PDF formaat


Herdenking in raadhuis Hoofddorp2009-Herdenking in raadzaal en aan het hek van Schipholgevangenis

Op maandagavond 26 oktober 2009 is de brand in het detentiecentrum bij Schiphol herdacht. Een tachtigtal personen bezochten de bijeenkomst in het gemeentehuis van Hoofddorp. Daarna gingen ongeveer 40 personen naar het hek van de schipholgevangenis om alle slachtoffers te gedenken.

Eerder die dag waren overlevenden en nabestaanden bij elkaar gekomen. Bovendien hebben zij een inventarisatie gemaakt van zaken die nu na 4 jaar nog niet geregeld zijn.
De herdenking in het gemeentehuis is verzorgd door de Raad van Kerken Hoofddorp en de Gemeente Haarlemeermeer en had als thema Licht en Lucht.
Deelnemende sprekers waren: burgemeester T. Weterings van Haarlemmermeer, een delegatie van de Ar-Rahman Moskee, Nico Bus van VluchtelingenWerk Haarlemmermeer, Leo Mesman van de Raad van Kerken en Rien Wattel van de Oecomenische kerkgemeenschap De Ark / Protestantse gemeente Hoofddorp.

Daarna heeft een bus belangstellenden naar ’t Hek bij het detentiecentrum gebracht. Daar is op ingetogen wijze bij elk van de slachtoffers een moment stilgestaan door hun naam te noemen, een gedicht voor te lezen of een lied te zingen.

2008 - Schipholbrand herdacht met manifestaties bij Schiphol en in Eindhoven
Op veel verschillende plaatsen is de Schipholbrand van 2005 herdacht.
• Bij de Schipholgrensgevangenis hebben 150 mensen bomen geplant als teken van hoop en herdenking.
• In Hoofddorp kwamen ongeveer 100 mensen bijeen.
• In Eindhoven kwamen 40 mensen bij elkaar.
• Ook in Korea is stil gestaan bij de tragische dood van de elf en is een sympathiebetuiging opgesteld.
De bijeenkomst bij de Schipholgevangenis begon al in de middag met o.a. het vervaardigen van een schilderij onder inspiratie van overlevende Papa Sakho en het plaatsen van een herinneringskunstwerk.
Later kwamen daar de mensen uit Hoofddorp bij en zijn verschillende rituelen uitgevoerd ter nagedachtenis van de slachtoffers. Ten slotte zijn als teken van vernieuwing, hoop en herdenking naast de kunstwerken drie lindes geplaatst.

Op de vrijdag ervoor kwamen ongeveer 40 mensen bij elkaar in Eindhoven voor een herdenking. Klik hier voor een volledig verslag van de bijeenkomst in Eindhoven.

De Network for Migrants Rights (NMR) in Zuid Korea heeft een sympathiebetuiging gestuurd. Daarin schrijven zij: "How can we finish this kind of tragedies? " Klik hier om de hele solidariteitsverklaring te lezen.

Er is veel beeldmateriaal gemaakt. Klik hier voor een beeldverslagje.

2007 - Ingetogen ritueel voor alle slachtoffers Schipholbrand
Herdenkingen in Hoofddorp, Eindhoven en bij grensgevangenis

Precies twee jaar na de brand in de grensgevangenis Schiphol is stilgestaan bij alle slachtoffers. Er waren herdenkingen in Hoofddorp, Eindhoven en bij de grensgevangenis zelf. In Hoofddorp en bij de grensgevangenis waren enkele overlevenden aanwezig.

Burgemeester Weterings van de Haarlemmeer, waar het cellencomplex onder valt, hield voor ongeveer 100 aanwezigen een toespraak in het oecumenisch kerkcentrum De Ark in Hoofddorp. Hij zei onder meer: "De vreselijke brand heeft nog maar eens aangetoond, dat veiligheid niet vanzelfsprekend is. Het is een essentiële taak van de overheid om te zorgen voor een veilige omgeving, zeker voor mensen die van overheidswege zijn ingesloten." De herdenkingsdienst wilde stilstaan bij alle slachtoffers. Ook bij Ahmed Isa Al-Jabali die nog steeds gevangen zit op beschuldiging van brandstichting in zijn cel.

Klik hier om de hele toepspraak van de burgemeester te lezen in PDF formaat. ( 24 kB)

2007 - Herdenking bij de grensgevangenis Schiphol

Ongeveer dertig mensen woonden de herdenking bij aan het hek bij de grensgevangenis. Onder hen enkele overlevenden die de moed hadden gevonden om deze verschrikkelijke gebeurtenissen opnieuw onder ogen te komen. Terwijl geblindeerde busjes van de Marechaussee vertrokken en aankwamen, werden de namen van de omgekomen slachtoffers genoemd. Met een korte beschrijvingen werden zij tastbare personen. Daarnaast werd in het kort verhaald hoe zij in de grensgevangenis van Schiphol terecht waren gekomen. Opvallend was dat achteraf is gebleken dat verschillende slachtoffers zelfs nooit vastgezet hadden mogen worden naar de eigen regels van de falende overheid die blijkbaar niet in staat is geweest de bescherming tegen brand te bieden. Na ieder verhaal werd een moment stilte in acht genomen, bloemen gelegd en Psalm 519 gezongen.

2007 - Herdenking Eindhoven: "Blijf de mens zien in de vluchteling"

Op initiatief van de Wakegroep van EindhovenIn kwamen vrijdagavond circa 60 mensen in het gemeentehuis van Eindhoven bij elkaar om de elf slachtoffers van de schipholbrand van 2005 te herdenken én de slachtoffers van het huidige asielbeleid. De herdenking verliep in een ingetogen sfeer en met muzikale ondersteuning van het Eindhovens actiekoor. Na het voorlezen van de 11 namen werd een minuut stilte in acht genomen.

"Ondanks de pardonregeling worden nog steeds veel onschuldige mensen gedetineerd," aldus de coördinator Willem Jan van Wijk van Vluchtelingen in de Knel. Hij riep evenals vorig jaar op om de mens te blijven zien in de vluchteling.

Een van de vluchtelingen vertelde vanuit eigen ervaringen. Deze getuigden van een onmenselijke behandeling tijdens detentie.

De wake werd afgesloten bij het vrijheidsmonument, waar een krans van bloemen werd gelegd.

Over deze organisatie | Site Map | Disclaimer | Contact | ©2007 www.schipholwakes.nl