Schipholwakes
Om te herdenken, te bezinnen en te veranderen

--:: H O M E - P A G E ::-

Opsluiten is geen oplossing

Opsluiten is geen oplossing
Wakes in de Lijdenstijd 2018

zondag 4 maart 2018: Dorothy-gemeenschap
zondag 11 maart 2018: Kerken uit de Haarlemmermeer & Stem in de Stad Haarlem
zondag 18 maart 2018: Dominicuskerk & Keizersgrachtkerk & Ekklesia Amsterdam
zondag 25 maart 2018: Kerken uit Amsterdam Oost
vrijdag 30 maart 2018: Franciscaanse Vredeswacht
Klik hier om de poster als PDF te downloaden om af te drukken en te verspreiden

Met openbaar vervoer: De wakes zijn bij de nieuwe Schipholgevangenis van 14.00 tot 15.30 uur. Adres: Duizendbladweg 100, 1171 VA Badhoevedorp. U kunt er makkelijk komen met Connexion bus 185 vanaf Schiphol Plaza, uitstappen halte Marechaussee. Kijk op de website OV 9292 voor een actuele dienstregeling.

Met andere wakers: Om 13.30 uur vertrekken we naar het grensgevang met auto's vanaf de Parkeerplaats aan het Matthijs Vermeulenpad achter Ox & Bucks, NS station Amsterdam Zuid. Aanmelden is niet nodig. Als je te laat dreigt te komen, bel dan: 06 3029 5461. Voor meer informatie schrijf naar de Catholic Worker Amsterdam, Postbus 12622, 1100 AP Amsterdam. Of bel: 020 699 8996 of 06 3029 5461.

Met eigen vervoer: Download en bekijk de routebeschrijving hieronder.  Duizendbladweg 100, 1171 VA Badhoevedorp maar bij veel navigatieapparaten en routeplanners is dat nog onbekend of die sturen je verkeerd. De blokkade van de Sloterweg is opgeheven maar is ALLEEN toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Je kunt ook via het fietspad langs de busbaan over de Loevesteinse Randweg.

Klik hier voor een kaart plus routebeschrijving voor fiets, openbaar vervoer en auto die je kunt afdrukken en die je wél naar de juiste plek brengt.

Wie een geheugensteuntje wil ontvangen per e-mail kan dat laten weten door hier te klikken en een e-mail te sturen naar Gerritjan Huinink.


Vreemdeling als straf nog vaak in isoleercel

In Nederlandse vreemdelingendetentiecentra worden vreemdelingen nog relatief vaak als orde- of strafmaatregel in een isoleercel gezet. In de eerste helft van 2015 betekende 75 procent van de maatregelen een gang naar de isoleercel. Dat blijkt uit cijfers die de Volkskrant verkreeg na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

Klik hier om het verhaal van Marlies de Brouwer en Loes Singelingte lezen.


Nieuwsbrief Meldpunt Vreemdelingendetentie:

Belangrijke uitspraak over bezoek zonder toezicht

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft onlangs een klacht van een man in hoger beroep gegrond verklaard. Die was in beroep gegaan tegen de afwijzing van een verzoek om bezoek zonder toezicht te mogen ontvangen. Aangezien vreemdelingenbewaring geen straf is, maar alleen mensen beschikbaar wil houden voor uitzetting, dacht de man daar ook wel voor in aanmerking te kunnen komen.

Het verzoek van deze man werd in eerste instantie echter afgewezen met als argument dat het de re-integratie zou bevorderen en dit het doel van de vreemdelingenbewaring ( terugkeren naar het herkomstland) in de weg staat. De RSJ stelt dat de afwijzing op grond van dit argument onvoldoende is om het verzoek af te wijzen. Jammer genoeg spreekt de RSJ zich er niet over uit dat iemand in vreemdelingenbewaring zonder meer recht heeft op bezoek zonder toezicht.
Bezoek in detentiecentra vindt plaats in een grote ruimten met tafels, die soms door lage muurtjes van elkaar gescheiden zijn. Alleen bij binnenkomst en afscheid is kort lichamelijk contact mogelijk.Slechts een bezoek van advocaten of ander geprivilegieerd bezoek vindt plaats in aparte spreekkamers.

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie brengt regelmatig Nieuwsbrief uit. Aanmelden voor toezending van de nieuwsbrief per e-mail ? Stuur een mailtje naar info@meldpuntvreemdelingendetentie.nl Stichting LOS, die de nieuwsbrief uitbrengt, is verhuisd van Utrecht naar Rotterdam en daarom is het telefoonnummer van het meldpunt veranderd: 010-7470156.

Klik hier om de PDF van de nieuwsbrief te bekijken of te printen.


kippenvelgevangenisFoto impressie wake in de zomer bij de kippenvelgevangenis

De maandelijkse wakes gaan het hele jaar door. Ook in de zomer . Daar is in 2015 deze foto impressie gemaakt bij de Schipholgevangenis die als bijnaam nu de Kippenvelgevangenis draagt.

Klik hier om de fotopresentatie te bekijken.


schematische voorstelling van gevangene in isolatieRegering belooft isolatie te verminderen maar verandert niets

Dat stellen Dokters van de Wereld, Amnesty International en Stichting LOS vast na grondig onderzoek

De Nederlandse overheid heeft in het verleden beloofd het gebruik van isolatie in vreemdelingendetentie te willen indammen. Desondanks blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Dokters van de Wereld, Amnesty International en Stichting LOS dat isolatie de afgelopen jaren even vaak werd toegepast. Het percentage is al jarenlang gelijk: ongeveer 1,3 procent van de gedetineerde vreemdelingen zit in isolatie. Dit lijkt weinig maar jaarlijks zitten er dus honderden vreemdelingen in een isoleercel, met schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Vaak zijn deze mensen juist gevlucht voor gevangenissen en dictatuur of hebben daar vreselijke ervaringen mee voordat zij naar ons vluchtten.
Op basis van het onderzoek bevelen de organisaties de regering onder meer aan om:
- Verbod op het gebruik van isolatie als disciplinaire straf
- Een actieplan op te stellen om het uiteindelijk uitbannen van isolatie als ordemaatregel zoals dat ook gebruikelijk is in de geestelijke gezondheidszorg.
- De IGZ moet gaan toezien op het uitbannen van isolatie.
Klik hier voor een samenvatting van het rapport
Klik hier voor een volledige versie van het rapport


verhalen van gevangenen met hun portrettenAmnesty International geeft gevangenen een gezicht met een verhaal

Amnesty International heeft een aantal verhalen opgetekend van mensen die in de vreemdelingengevangenis waren vastgezet.

Zo is er het verhaal van Younis Omar. Hij vertelt: “Die wakes en demonstraties zijn zo belangrijk. Het is ZO belangrijk om een signaal te krijgen van de buitenwereld dat je niet bent vergeten. Rond Oud en Nieuw was er een demonstratie van wel honderd mensen. Wij stonden massaal voor het raam, hielden de tralies vast en bonkten op de ruiten terwijl ze buiten “Freedom! Freedom!” riepen. Wij riepen het ook: “Freedom! Freedom!” en de tranen stroomden over mijn wangen.”

Klik hier bekijk de portret en lees het verhaal van Younis . Of het verhaal met foto van Charles, Hans of zijn zus Sita.


Organisaties vragen wettelijk verbod vreemdelingendetentie kinderen

Kinderen die bang zijn voor de deurbel, die in hun bed plassen terwijl ze al jaren zindelijk zijn, die nachtmerries hebben of de hand van hun ouder niet meer los durven te laten. In Nederland raken jaarlijks tientallen kinderen beschadigd door een beangstigende en ingrijpende detentie-ervaring. Ze hebben geen straf maar zitten enkel vast omdat ze het land niet in mogen, of juist moeten verlaten. Klik hier en lees meer over de Coalitie Geen Kind in de Cel of lees het rapport ‘Papa, hebben we iets ergs gedaan?


Nieuwsbrief Vreemdelingendetentie maakt slechte behandeling zichtbaar

De laatste nieuwbrief van het Meldpunt Vreemdelingendetentie maakt de snoeiharde en slechte behandeling van mensen zonder papieren duidelijk zichtbaar.
Zo worden per twee dagen 5 mensen eenzaam opgesloten; vaak als strafmaatregel tegen een protest. Dit bleek uit onderzoek na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). In antwoord op kamervragen verklaarde staatssecretaris Teeven dat 447 vreemdelingen 662 keer in isolatie zijn geplaatst in 2013. Klik hier om de precieze cijfers over 2013 te bekijken.

De nieuwsbrief geeft ook een overzicht van diverse klachten, rapporten die zijn verschenen en conclusies van internationaal gerespecteerde organisaties die merendeels worden genegeerd door de Nederlandse overheid. Klik hier om de hele nieuwsbrief te downloaden, te lezen of af te drukken.

Aanmelden voor de nieuwsbrief? Mail info@meldpuntvreemdelingendetentie.nl


"Want je bent zelf vreemdeling geweest in Egypte"

Dominee Ranfar Kouwijzer, directeur van 'Stem in de Stad' in Haarlem, hield op 4 mei een preek over de arrestatie van Mohamad Rugamana, de mensonterende behandeling van gevangen in vreemdelingendetentie en de schade die het aanricht onder veel mensen. Klik hier om de preek te downloaden, te lezen of af te drukken.

Mohamed heeft een nieuw adres. Pas na ruim 3 maanden is aan de zinloze detentie van Mohamed Rugamana een einde gekomen.

Mohamed Rugamana is vrijgelaten omdat er geen zicht is op uitzetting. Maar er is nog geen zicht op de  toekomst en de onzekerheid blijft. De Haarlemse organisatie "Stem in de Stad" blijft zich inzetten voor de problematische situatie waarin mensen zonder papieren zich in Nederland bevinden. Klik hier en lees het interview met Mohamed Rugamana na zijn vrijlating en het belang van een scheerapparaat.

Geketende zorg: Gezondheidszorgen in vreemdelingendetentie.

Amnesty International, Dokters van de Wereld en Stichting LOS/Meldpunt Vreemdelingendetentie hebben een rapport uitgebracht; "Geketende zorg: Gezondheidszorgen in vreemdelingendetentie." Aanleiding voor het onderzoeksrapport waren de 130 klachten ten aanzien van de medische zorg in vreemdelingendetentie van patiënten, hun advocaten en derden die in 2012 en 2013 bij het Meldpunt binnenkwamen. Samen met acht artsen zijn vijftien medische dossiers van kwetsbare patiënten onderzocht. De onderzoekersj trekken de voorzichtige conclusie dat de zorgverlener balanceert tussen de belangen van de patiënt enerzijds en de belangen van het vreemdelingenbeleid anderzijds, i.c. de werkgever. Voor het verlenen van passende zorg is het noodzakelijk dat artsen en andere zorgverleners binnen vreemdelingendetentie autonoom beslissingen kunnen nemen. Zij vragen zich af of vreemdelingendetentie voldoende waarborgen biedt voor passende zorg aan kwetsbare mensen. Klik hier om het hele rapport te downloaden en te lezen.


Nieuw - Trouwe wakers  geven hun mening over migrantengevangenissen

In onze nieuwepagina "Opinie" beschrijven trouwe wakers  hoe ze aankijken tegen migrantengevangenissen.Klik hier om naar die pagina te gaan.


Wat kunnen WIJ doen - om de gevangenen te helpen?

Vijf suggesties: 1.meedoen aan de wakes en die promoten door deze poster te vermenigvuldigen en op te hangen, 2.achtergrondinformatie bestuderen, 3. brieven schrijven aan politici, kranten en tijdschriften, 4. kaarten sturen aan de gevangenen en 5. geld geven. Klik hier en lees meer in de PDF, print het A4-tje, kopieer het, hang het op in kerk of bibliotheek, deel het uit onder vrienden en bekenden en begin een werkgroep. Succes!

Er is ook een bezoekgroep die de gevangenen op woensdag- en vrijdagavond bezoekt. Klik hier voor de affiche met meer informatie. Of ga naar de website: www.bezoekgroep.nl


Ook wakes bij Zestienhoven en Zeist

  • Wake Uitzetcentrum Zestienhoven - Op elke eerste zondag van de maand is er van 19-20 uur een wake voor het hek van Uitzetcentrum Zestienhoven aan de Airportbaan 18 (RET-bus 33). Klik hier om hun website te bekijken.
    Informatie via Connie vd Broek: 06-25383472 of 010 - 4116085.

  • Wake Detentiecentrum Zeist - Elke eerste zondag van de maand om 16.30 uur, Richelleweg 13, Soesterberg.
    Informatie via: 030-6920592 / 06-38795678 of 030-6975362 / 06-29025008. Klik hier om hun website te bekijken.

Meldpunt Vreemdelingendetentie verzamelt klachten

Vreemdelingen, bewakers, geestelijk verzorgers, medische dienst, bezoekers, politici en anderen kunnen bij het ‘Meldpunt Vreemdelingendetentie’ klagen over de detentieomstandigheden. Stichting LOS onderzoekt de meldingen, klaagt hierover bij geschikte instanties en vraagt hiervoor aandacht bij politiek en media.
Op de website www.meldpuntvreemdelingendetentie.nl vind je een digitaal klachtenformulier . Je kan ook bellen naar LOS 010-7470156 of vanuit detentie 0800-3388776 (gratis). Fax: 010-4113860.


 

De initiatiefgroep heeft een korte handleiding opgesteld voor degenen die een lokale wake willen houden en daarbij praktische tips en informatie goed kunnen gebruiken.

Klik hier om een Word document te downloaden met praktische informatie en suggesties voor het opzetten van een wake bij jou in de buurt.

Klik hier om de PDF versie van het document te downloaden met praktische informatie en suggesties voor het opzetten van een wake bij jou in de buurt.

Over deze organisatie | Site Map | Disclaimer | Contact | ©2007 www.schipholwakes.nl