Schipholwakes
Om te herdenken, te bezinnen en te veranderen

--:: H O M E - P A G E ::-

Doel en handleiding van een wake

In de nacht van 26 op 27 oktober 2005 woedde er een verschrikkelijke brand in het detentiecentrum Schiphol-Zuidoost.

 • Elf gevangenen kwamen om het leven,
 • Vijftien raakten ernstig gewond en
 • Tientallen liepen trauma's op.

De slachtoffers waren allemaal mensen die vast zaten om uitgezet te worden. Zij hadden niets misdaan, ze werden nergens van verdacht, het enige probleem was dat sommigen geen geldige verblijfsvergunning (meer) hadden.

Wij willen:

 • alle slachtoffers gedenken,
 • aandacht schenken aan overlevenden en nabestaanden en
 • stilstaan bij het hardvochtige uitzetbeleid van ons land.

De initiatiefgroep heeft een korte handleiding opgesteld voor degenen die een lokale wake willen houden en daarbij praktische tips en informatie goed kunnen gebruiken.

Klik hier om een Word document te downloaden met praktische informatie en suggesties voor het opzetten van een wake bij jou in de buurt.

Klik hier om de PDF versie van het document te downloaden met praktische informatie en suggesties voor het opzetten van een wake bij jou in de buurt.

Hieronder staat de inhoud van bovenstaande documenten:

HANDLEIDING ORGANISEREN VAN LOKALE WAKE

Waken is opzettelijk niet gaan slapen, wakker blijven om voor iemand te zorgen, om ergens goed op te passen, om ergens bij stil te staan, om iets te vieren. Waken is van alle tijden en alle culturen. Mensen waken bij hun zieken, bij vrouwen die gaan bevallen, bij speciale religieuze hoogtijdagen en bij feesten. Met onze wakes willen we stilstaan bij de vreselijke Schipholbrand vorig jaar, bij de slachtoffers en bij het hardvochtige uitzetbeleid.

1. Achtergrondinformatie

Om een lokale wake te organiseren hoef je geen expert te worden. Maar je hebt wel enige achtergrondkennis nodig. Op deze website kan je heel wat vinden. 'Van Barbaren en Illegalen' is een prima overzichtsartikel over het gevangenhouden van mensen zonder verblijfsvergunning.

2. Waarom?

Formuleer op persoonlijke wijze waarom jij het belangrijk vindt dat er in jouw stad, wijk of dorp een wake komt. Bijvoorbeeld omdat:

 • het verschrikkelijk is dat er bij de Schipholbrand zoveel mensen omgekomen zijn
 • het opsluiten van mensen die niets op hun kerfstok hebben onrechtvaardig is
 • de leefomstandigheden in de vreemdelingengevangenissen beneden peil zijn
 • de overlevenden van de brand geen goede psychiatrische hulp gehad hebben om hun trauma's te verwerken.

3. Richt een wakegroep op

Zoek in je vrienden- en kennissenkring een stuk of vijf mensen die samen met jou een wake willen gaan organiseren. Zorg dat je mensen uit verschillende hoeken hebt, bijvoorbeeld van de kerk, plaatselijke afdeling van een politieke partij, plaatselijke vluchtelingengroep. Maak de groep niet te groot. Ter voorbereiding van deze vergadering zou je de oproep (zie homepage) en deze handleiding mee kunnen sturen. 

4. Beleg een vergadering

 • Begin te vertellen waarom je iedereen uitgenodigd hebt
 • hou daarna een rondje waarbij iedereen vertelt hoe zij/hij zich de wake voorstelt. Laat je fantasie daarbij de vrije loop
 • bepaal met elkaar het karakter van de wake, religieus of seculier of van beide wat. Leg je het accent op herdenken van de slachtoffers of op protest tegen het opsluitingsbeleid of beide?

5. Afspraken maken

 • Hoe laat zal de wake beginnen en tot hoe lang zal deze doorgaan. Beperk je je tot een bijeenkomst van ongeveer een uur, of wil je doorwaken tot het einde van de brand vorig jaar (3 uur in de ochtend van 27 oktober)? Of waak je de hele nacht door? Na de beginplechtigheid kan je ieder volgend uur met een stukje programma doen van ongeveer een kwartier, telkens voorbereid door een ander
 • Waar zal je de wake houden? Binnen of buiten? Bedenk wel dat het eind oktober koud en regenachtig kan zijn. Het is goed om een symbolische plek te hebben, bijvoorbeeld een kerk waar vluchtelingen vroeger gebivakkeerd hebben, bij een vrijheidsmonument, een huis of een kruispunt waar iemand opgepakt is om uitgezet te worden, of voor het gemeentehuis als het gemeentebestuur zich erg inzet voor mensen zonder verblijfsvergunning.  

6. Inhoud van de wake

 • Welkom, voorstellen van de wakegroep
 • kort informatief verhaal over Schipholbrand, slechte nazorg, onderzoek naar oorzaak brand, leefomstandigheden in vreemdelingengevangenissen
 • afwisselend enkele liederen, teksten/gedichten, overdenking, noemen van de namen van de mensen die omgekomen zijn en verschillende niet al te korte stiltes. In plaats van een overdenking door iemand van de wakegroep kan je ook een welbespraakte vluchteling vragen een toespraakje te houden, een kind dat gevangen heeft gezeten ter plekke interviewen, een lokaal kopstuk vragen iets te zeggen of een dichteres vragen wat voor te lezen. Spreek van tevoren af dat er geen ruimte is voor partijpolitieke verhalen of slogans, want de wake is vooral een herdenking. Let wel: de wake is vlak voor de verkiezingen.
 • voorbeden/opmerkingen, waarbij iedereen aandacht kan vragen voor een speciaal persoon waarbij hij/zij zich betrokken voelt
 • mededelingen, bijvoorbeeld bij wie je informatie kan krijgen over de vluchtelingenwerkgroep en hoe de wake verder gaat
 • afsluiten, bijvoorbeeld in een kring met een laatste moment van stilte
 • denk ook na over de aankleding bijvoorbeeld met kaarsen, bloemen, namen op stroken papier, spandoeken.
 • Maak een eenvoudig boekje (dubbel gevouwen A4-tje) met kort overzicht van de wake, plus de liederen, zodat iedereen kan meezingen.

7. Publiciteit - mensen werven

 • Oproep, foldertje en kleine affiche maken en verspreiden onder vrienden, kennissen. Stapeltjes naar bibliotheken brengen, naar het gemeentehuis, buurthuizen, kerken, wereldwinkel etc. Vermeld op de oproep het telefoonnummer (ook mobiele) en e-mailadres van een contactpersoon. Een mobiel telefoonnummer is nodig, zodat mensen ook nog op de dag van de wake zelf iets kunnen vragen
 • stuur de oproep ook naar redacties van kerkblaadjes, afdelingen van politieke partijen en organisaties als Amnesty, Unicef, Vluchtelingenwerk
 • maak een persbericht en stuur die twee weken van tevoren rond naar krant, advertentiebladen, buurtkrantjes, lokale radio/tv. Stuur dagbladen en radio/tv drie dagen van tevoren opnieuw een persbericht, ongeveer hetzelfde. Op het persbericht staat natuurlijk de naam, (het telefoonnummer) en het 06-nummer van de perswoordvoerder.

8. Geld

 • Publiciteit, het huren van een ruimte en de aankleding kosten geld. Maak een eenvoudige 'begroting', een lijstje van vermoedelijke onkosten.Bij de oproep die je naar lokale organisaties stuurt kan je een begeleidend briefje voegen waarin je vraagt of de organisatie de oproep ondersteunt en of ze een financiële bijdrage wil leveren. Bepaal van tevoren wat je doet met het geld wat overschiet (bv aan de lokale vluchtelingenwerkgroep geven) en vermeld dit ook in de brief. Je kan eventueel ook een bedrag opzij leggen voor volgend jaar, als je dan weer een wake zou willen organiseren.

9. Wie gaat wat doen?

 • Maak een draaiboek wanneer wat moet gebeuren
 • spreek duidelijk af wie wat gaat doen
 • spreek een volgende vergadering af, ongeveer twee weken voor de wake. Tussentijds houdt de voorzitter in de gaten of iedereen op schema ligt en wie wat extra hulp kan gebruiken.
 • vergader niet teveel, dan haken mensen af. Wel is het goed om enige tijd na de wake nog een evaluatie-bijeenkomst af te spreken. Tenminste als je erover denkt volgend jaar opnieuw een wake te organiseren. Alle positieve en negatieve ervaringen liggen dan nog vers in het geheugen.

10. Iedereen werven!

Het belangrijkste is misschien nog wel dat iedereen in zijn/haar eigen omgeving vrienden/kennissen en collega's uitnodigt naar de wake te komen en dat iedereen bevriende organisaties aanspoort haar leden op te roepen te komen.

Over deze organisatie | Site Map | Disclaimer | Contact | ©2006 www.schipholwakes.nl