Schipholwakes
Om te herdenken, te bezinnen en te veranderen

--:: H O M E - P A G E ::-

Disclaimer

Disclaimer voor deze website
www.schipholwakes.nl

 • Wij willen het publiek informeren over
  • de Schipholbrand,
  • de afwikkeling, het onderzoek naar en het ter verantwoording roepen van de schuldigen
  • het hardvochtige detentie- en uitzetbeleid van de Nederlandse overheid.
 • Wij stellen alle informatie geheel belangeloos beschikbaar.
 • Wij zijn een idealistische organisatie zonder winstoogmerk.
 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt en alle andere pagina's die naar deze pagina linken (www.schipholwakes.nl/disclaimer.htm). Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
Over deze organisatie | Site Map | Disclaimer | Contact | ©2007 www.schipholwakes.nl