Schipholwakes
Om te herdenken, te bezinnen en te veranderen

--:: H O M E - P A G E ::-

Achtergrondinformatie

Op deze pagina bieden wij artikelen aan uit de media over verschillende onderwerpen die samenhangen met het onbarmhartige uitzetbeleid van de Nederlandse overheid.
Dat beleid voert onder meer tot:

 • onveilige uitzetgevangenissen,
 • onmenselijk regime in deze gevangenissen of bajesboten
 • het eindeloos gevangen houden van onschuldige migranten
 • het arresteren en nog steeds vastzetten van kinderen

Amnesty: "Twijfel of de menselijke maat terug is in het asielbeleid"

Op 22 februari hield Amnesty International in samenwerking met de de Radboud Universiteit in Nijmegen een symposium over het onderwerp "Vreemdelingendetentie als allerlaatste middel" Op deze bijeenkomst sprak Amnesty voorzitter Eduard Nazarski zijn diepe teleurstelling over de huidige Nederlandse praktijk rond vreemdelingen detentie: "Ik betwijfel of de menselijke maat terug is in het asielbeleid. Bij beslissingen tot detentie worden de belangen van kwetsbare mensen, ook kinderen, onvoldoende meegewogen. Het Nederlandse beleid kent geen onafhankelijke kwetsbaarheidstoets. Jawel, er wordt voorafgaand aan de beslissing tot detentie wel gevraagd naar de persoonlijke en medische situatie. Maar die informatie leidt vrijwel nooit tot het besluit om af te zien van detentie."

Op dit symposium presenteerde Amnesty International twee rapporten, "Recht op vrijheid" en "Geen cellen en handboeien". De rapporten gaan respectievelijk over het gebruik van vreemdelingenbewaring als uiterste middel en over het regime in detentie. Wouter van der Spek, onderzoeker bij de vaksectie Rechtssociologie en Migratierecht van de Radboud Universiteit, presenteerde het boek "Detentie van asielzoekers", geschreven naar aanleiding van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van VluchtelingenWerk.

 

Trouw: "Hoe wetsvoorstel voor humanere detentie van asielzoekers werd vergeten"

Dagblad Trouw beschrijft in de krant en website op 7 april in een overzichtsartikel hoe een voorstel om de detentie van asielzoekers humaner te maken nog steeds niet is gerealiseerd. Na de zelfdoding van de Russische asielzoeker Aleksandr Dolmatov in een detentiecel, begin 2013, beloofde het kabinet een milder opvangregime voor uitgeprocedeerde vreemdelingen. Nu is het vijf jaar later. En het wetsvoorstel wacht nog altijd op het oordeel van de Tweede Kamer. Klik hier om het artikel op de website van Trouw te lezen.

 

Amnesty International geeft gevangenen een gezicht met een verhaal
Amnesty International heeft een aantal verhalen opgetekend van mensen die in de vreemdelingengevangenis waren vastgezet. Zo is er het verhaal van Younis Omar. Hij vertelt: “Die wakes en demonstraties zijn zo belangrijk. Het is ZO belangrijk om een signaal te krijgen van de buitenwereld dat je niet bent vergeten. Rond Oud en Nieuw was er een demonstratie van wel honderd mensen. Wij stonden massaal voor het raam, hielden de tralies vast en bonkten op de ruiten terwijl ze buiten “Freedom! Freedom!” riepen. Wij riepen het ook: “Freedom! Freedom!” en de tranen stroomden over mijn wangen.”
Klik hier bekijk de portret en lees het verhaal van Younis . Of het verhaal met foto van Charles, Hans of zijn zus Sita.

Fotograaf wil gevangenis tonen in zijn foto's
Robert Glas (fotograaf) en Frans-Willem Verbaas (advocaat vreemdelingenrecht) hebben de Staat der Nederlanden in kort geding gedagvaard om toestemming af te dwingen voor het maken van een fotoserie in detentiecentra. Zij vragen staatssecretaris Teeven om camera's toe te staan in cellen met asielzoekers.
Klik hier om het hele Vokskrant-artikel te lezen

'De nutteloze detentie van onuitzetbare migranten.'
De website "Point of no return", samengesteld door het Vlaamse Vluchtelingenwerk, beschrijft de nutteloze detentie van onuitzetbare migranten. Twintig onuitzetbaren vertellen hun eigen ontroerende verhaal. Zij zijn opgesloten voor een gedwongen uitwijzing die onuitvoerbaar is. Website in Nederlands, Engels, Frans en Hongaars.
Klik hier om naar de Nederlandstalige beginpagina te gaan.

'Zijn onze levens en zorgen dan zo onbelangrijk?'
In 'Zijn onze levens en zorgen dan zo onbelangrijk?' vertelt Gurucharan Singh het verhaal hoe hij ongevraagd veranderde van gastarbeider in een opgejaagde mens levend in de illegaliteit en telkens opgesloten in de gevangenis met een streng regime terwijl hij niets misdaan had. Helaas is dit een veel vaker gehoorde getuigenis waarbij mensen vermalen worden in een kille en af en toe dodelijke bureaucratie die zich nergens wat van aantrekt.
Klik hier om de PDF te downloaden om te lezen en te printen

Afschrikking met gevangenissen werkt niet. Resultaten van onderzoek "Leaving Detention?" door International Organisation for Migration (IOM)
In opdracht van International Organisation for Migration (IOM) heeft Mieke Kox de effecten van vreemdelingengevangenissen op mensen zonder papieren onderzocht en opgeschreven in het Engelstalige rapport "Leaving Detention?"
Enkele van haar conclusies: de vreemdelingengevangenis en gedwongen terugkeer als afschrikking werken niet want de motieven voor ongedocumenteerden om hier naar toe te komen wegen zwaarder. De Nederlandse overheid heeft geen invloed op veel van die genoemde motieven.
Slechts in 6 procent van de gevallen kunnen gevangen meewerken aan hun gedwongen terugkeer.
Migranten kunnen meestal niet terug, ook al krijgen ze tegen hun verwachting in geen verblijfsvergunning en geen behoorlijk baan. Voor veel van hen is migratie zonder vooraf alles goed geregeld te hebben (zoals bijvoorbeeld studievisum of werkvergunning) de laatste optie.
Klik hier om het hele rapport te downloaden als PDF

Ombudsman: Huidige Vreemdelingenbewaring 'Niet Humaan'
Begin augustus 2012 publiceerde de Nationale Ombudsman een rapport over migrantengevangenissen in ons land. In het begeleidende persbericht staat: "Het is niet behoorlijk dat de overheid vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven, onderbrengt in een gevangenis met strafrechtelijke beperkingen.
'Mensen zonder veroordeling op deze manier opsluiten is niet humaan', vindt de Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer. De inperkingen op de mensenrechten zijn te groot. Er moeten snel volwaardige alternatieven komen voor de huidige vreemdelingenbewaring. Dit stelt de ombudsman in zijn rapport 'Vreemdelingenbewaring, strafregime of maatregel om uit te zetten".
Klik hier en lees meer over dit belangrijke rapport.

Opnieuw scherpe kritiek Raad van Europa
Het Anti-Folter Comité van de Raad van Europa bracht begin augustus 2012 een rapport uit met opnieuw stevige kritiek op migrantengevangenissen in Nederland. Klik hier en lees meer in het persbericht over dit rapport.

Trouw: Politici Wuiven Kritiek Weg
Trouw, 10 augustus 2012 - De detentie van vreemdelingen werd deze week fel bekritiseerd door de Nationale Ombudsman en de Raad van Europa. Eerder drongen organisaties als Amnesty International, VluchtelingenWerk en de Verenigde Naties bij minister Leers (asiel) aan op een minder streng regime, humaner beleid en meer aandacht voor de mensenrechten van uitgeprocedeerde asielzoekers en hun kinderen. Maar politici schuiven nationaal en internationaal commentaar op inhumane vreemdelingendetentie van zich af.
Klik hier en lees het Trouw artikel

Tv-programma Zembla stelt onmenselijke grensgevangenissen aan de kaak
Het TV-programma Zembla liet ondanks alle tegenwerking een schokkend beeld zien van de onmenselijke behandeling van gevangenen in de grensgevangenissen.
Hoe gaan we in Nederland om met vreemdelingen die ons land moeten verlaten? ZEMBLA onderzoekt wat er gebeurt achter de muren van de vreemdelingenbewaring, waar de camera niet welkom is.
Klik hier om de uitzending on line te bekijken.

Waken bij een grens
In dit artikel speurt de auteur Corja Menken-Bekius naar wat mogelijk opening biedt aan de praxis van God bij het houden van een wake. Nauwkeurig beschrijft zij het ritueel van de wake die elke eerste zondag van de maand wordt gehouden bij het Detentiecentrum Kamp van Zeist.
Klik hier om het gehele artikel uit het tijdschrift Handelingen te lezen

Afschrikking met gevangenissen werkt niet
In opdracht van International Organisation for Migration (IOM) heeft Mieke Kox de effecten van vreemdelingengevangenissen op mensen zonder papieren onderzocht en opgeschreven in het Engelstalige rapport "Leaving Detention?"
Conclusie: Migranten kunnen meestal niet terug, ook al krijgen ze tegen hun verwachting in geen verblijfsvergunning en geen behoorlijke baan. Voor veel van hen is migratie zonder vooraf alles goed geregeld te hebben (zoals bijvoorbeeld studievisum of werkvergunning) de laatste optie.
Klik hier om het hele rapport te downloaden als PDF

"Wij kwamen hier juist om bescherming te zoeken"
Brief  uit de migrantengevangenis om aandacht te vragen voor hun uitzichtloze situatie en streng gevangenisregime.
Op 25 augustus 2011 hebben ruim veertig migranten deel genomen aan een zitactie in de migrantengevangenis te Rotterdam . Op deze manier wilden zij de aandacht vestigen op hun uitzichtloze situatie en het strenge gevangenisregime. Het 'interne bijstandsteam' (een soort ME-ploeg) heeft met de wapenstok een einde gemaakt aan deze vreedzame actie. Hoewel het ministerie erkent dat het een vreedzame actie betrof, hebben verschillende migranten twee weken isolatiecel gekregen.
De gevangenen wisten een brief naar buiten te brengen. Klik hier voor de brief
Lees het Trouw-artikel dat aandacht besteedde aan de actie en de brief.

Net niet Nederland: Volkskranttekenaar in grensgevangenis
Volkskranttekenaar Jan Rothuizen bezoekt maandelijks plaatsen van belang. Donderdag 25 augustus publiceerde de krant zijn zeer gedetailleerde tekening van het grenshospitium op Schiphol onder de titel "Net niet Nederland".
Download de tekening als twee pagina's A4 die je na het printen aan elkaar kunt plakken om alle details te lezen en bekijken ( deel 1 en deel 2)
Klik hier om alleen de tekening in een keer in zijn geheel te bekijken of als A3 af te drukken.

Enge Stilte
Een tijdje geleden droeg de studentengroep Time To Turn een ontroerend mooi gedicht voor tijdens de wake. Het is getiteld ENGE STILTE en geschreven door Asha van der Waal

ENGE STILTE

Ik slaap
ongehoord
ongezien
zonder naam
zonder stem
jouw stilte kwelt mij
zou jij mijn moeder kunnen zijn?
mijn vader, broertje, zus, mijn man, mijn kind

Dit is nog maar een fragment. Klik hier om het hele gedicht te lezen. 

Humanistisch Verbond: "Verhouding is zoek"
Het Humanistisch Verbond vindt dat het Nederlandse vreemdelingenbeleid de menselijke waardigheid aantast van mensen die zonder papieren in ons land verblijven. De middelen die worden gebruikt staan niet in verhouding tot het enkele feit van illegaal verblijf. Met name de rechten van onuitzetbaren zijn in het geding door herhaalde, langdurige en zinloze detenties.
Klik hier en lees hun opvatting in hun brochure "Onuitzetbaar Morele vragen over het vreemdelingenbeleid"

Uitzetting drijft Iraanse vluchteling tot suïcide bij monument op de Dam
Het actualiteitenprogramma Nieuwsuur toont aan dat de hopeloze situatie van de Iraanse vluchteling Kambiz Roustayi hem tot suïcide dreef door zelfverbranding bij het monument op de Dam in Amsterdam. De man is inmiddels overleden.
Minister Leers schuift ieder verantwoordelijkheid van zich af met de dooddoener "dat alle procedures correct zijn verlopen."
Kambiz Roustayi leefde elf jaar tussen hoop en vrees en was bang binnenkort te worden teruggestuurd naar Iran, de gevangenis en uiteindelijk executie.

"Asielbeleid drijft tot waanzin"
Reportage over psychische nood asielzoekers naar aanleiding suïcide Kambiz Roustayi. De Volkskrant beschrijft in een reportage de dodelijke onzekerheid die de Nederlandse overheid veroorzaakt met het bikkelharde beleid voor heel veel asielzoekers. Klik hier om de reportage te lezen.

"Zo verliezen wij allemaal onze menselijkheid"
Interview met raadsvrouw die er niet meer tegen kon
"Wij laten mensen hun waardigheid verliezen. Zo verliezen wij allemaal onze menselijkheid". Dat zegt humanistisch raadsvrouw Marjo van Bergen in een interview met dagblad Trouw. De krant interviewde haar mede naar aanleiding van de dood van Kambiz Roustayi en het feit dat haar het werk in de grensgevangenis onmogelijk werd gemaakt door het onmenselijke Nederlandse vreemdelingenbeleid. Klik hier om de reportage in dagblad Trouw te lezen.

Stilte na wanhoopsdaad
Het blijft opmerkelijk stil rondom de zelfverbranding van de Iranese asielzoeker Roustayi. Filosofen en columnisten buigen zich in de uitzending OBA live over de oorzaak van deze stilte. Klik hier om de webpagina op de website van omroep HUMAN te bekijken.

Uitzetcentrum - een toneelstuk
Voormalig justitiepastor Wim van Harmelen schreef een pakkend toneelstuk over de dagelijkse gang van zaken in een migrantengevangenis. Hij laat zien hoe de 'managers' over voetbal en vakantie praten en ondertussen de 'isoplaatsingen' even doornemen. De gevangenen gaan over tot actie, wakers voor het hek zingen liederen en de goedwillende pastor krijgt ernstige gewetensproblemen. Onlangs is het hele toneelstuk digitaal gepubliceerd en dus hier op deze website te lezen en te downloaden. Klik hier voor het toneelstuk 'Uitzetcentrum' in PDF formaat (122 kB)

Amnesty: "Nederlandse praktijk niet beter. Geen basis voor detentie"
Oproep aan de Nederlandse regering om alternatieven toe te passen
Amnesty International concludeert dat de Nederlandse praktijk van vreemdelingendetentie niet wezenlijk is verbeterd sinds het verschijnen van haar rapport in 2008. De Nederlandse situatie is daarom nog steeds strijdig met internationale mensenrechten. 'De belangrijkste aanbevelingen uit 2008, zoals het gebruik van alternatieven voor vreemdelingendetentie, waaronder een periodieke meldplicht of een borgsom, zijn niet opgevolgd', aldus Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International Nederland.
Ruim 150 organisaties en professionals hebben een oproep van Amnesty International aan de regering ondertekend om alternatieven voor vreemdelingendetentie toe te passen die doelmatig en minder schadelijk zijn. Tevens wordt opgeroepen om tot een meer humaan detentieregime te komen dat vreemdelingen niet verder in hun vrijheid beperkt dan strikt noodzakelijk is.
Klik hier om de conclusies van Amnesty International te bekijken
Klik hier om het nieuwe rapport te bekijken

Klik hier om de pagina van AI over vreemdelingendetentie te bekijken
Klik hier om de videoreportage "Vreemdelingendetentie" van AmnestyNL op Vimeo te bekijken.

Amnesty International en kamerleden veroordelen vreemdelingendetentie scherp en duidelijk
In Nederland is illegaliteit niet strafbaar. Toch worden vreemdelingen vaak lang opgesloten en behandeld alsof ze criminelen zijn. Amnesty International spreekt er in een onlangs verschenen rapport schande van.
Volgens de mensenrechtenorganisatie lijkt de vreemdelingen-bewaring te zijn verworden tot een middel om asielzoekers en migranten af te schrikken.
In de NOVA-studio reageren Kamerleden Krista van Velzen (SP) en Hans Spekman(PvdA).

 1. Korte samenvatting van het rapport (PDF)
 2. Klik hier om het persbericht van Amnesty International te lezen
 3. Klik hier om het rapport van Amnesty te bekijken (Engelstalig, PDF, 500 kB)
 4. Klik hier om de aflevering van NOVA te bekijken
 5. Klik hier voor het artikel in de Volkskrant over dit onderwerp
 6. Klik hier voor het ANP artikel dat ook in Trouw verscheen
 7. Klik hier voor het artikel dat in NRC verscheen

Zonder papieren, met problemen
Reportage: Illegalen met psychische klachten opgejaagd
.
Aan de vooravond van Driekoningen besteedde de Volkskrant aandacht aan ongedocumenteerden en hun psychische klachten, de cynische plannen van het kabinet en de hulpverleners die vechten tegen de bureaucratische bierkaai. Klik hier om het artikel te lezen als PDF.

'Huidige vreemdelingendetentie is schending van de Rechten van de Mens'
Zegt officiële katholieke organisatie Justitia et Pax
Justitia et Pax Nederland interviewde katholieke pastores in de vreemdelingengevangenissen en publiceerde onlangs een rapport waarin zij de huidige vreemdelingendetentie vierkant veroordeelt. De Nederlandse vreemdelingenbewaring is in de praktijk “onacceptabel”, concludeert de officiële katholieke organisatie voor gerechtigheid en vrede. Het opnieuw vastzetten van onuitzetbare migranten noemt zij zelfs “onhoudbaar en ontoelaatbaar met het oog op het recht op bescherming tegen arbitraire detentie. Korte samenvatting of Volledig rapport

NRC: 'Migratie naar Europa valt niet tegen te houden'
Een vrijer migratiebeleid kan selectief zijn, mensensmokkel ontmoedigen, arbeidsmarkten beter laten functioneren en welvaart verspreiden. Dat vraagt wel om een radicaal andere blik op de ‘vreemdeling’ aan de deur. Fort Europa is een illusie. Klik hier en lees verder >>>

‘Ik zie (nog) geen toekomst’
In dit boekje van ‘Kerk in Actie’ van de Protestantse Kerk in Nederland vertellen zeven migranten hun verhaal. Ook hun ervaringen in de vreemdelingengevangenis komen uitvoerig aan bod. Daarna volgt het standpunt van Kerk in Actie over vreemdelingendetentie plus een hele rits aanbevelingen. Klik hier en lees verder >>>

Raad van Europa kritiseert vreemdelingendetentie Nederland
De mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Thomas Hammarberg, bekritiseert het Nederlandse beleid rond vreemdelingendetentie in scherpe bewoordingen. Naar aanleiding van zijn bezoek aan Nederland in september 2008 bracht hij in maart 2009 een rapport uit.
Daarin stelt hij onder andere dat vreemdelingendetentie “strikt tot een minimum beperkt dient te blijven tot” en dat “de detentie-omstandigheden niet slechter zouden moeten zijn dan in een gevangenis voor criminelen.”
Klik hier om Engelstalige fragmenten van het rapport te lezen
Of klik hier en lees het hele rapport in het Engels

Het regiem van de vreemdelingenbewaring, de balans na 25 jaar
Hoogleraar Anton van Kalmthout heeft de vreemdelingenbewaring over de afgelopen 25 jaar tegen het licht gehouden. Hij bestudeerde het onderwerp van veel verschillende kanten en trok onder meer deze conclusie:
"Gezien ook de marginale bescherming die illegale vreemdelingen op basis van de nationale wetgevingen in Europa ondervinden, valt te verwachten dat een aantal van deze internationale normen binnen afzienbare tijd een bindend karakter zullen krijgen.
Voor een rechtstaat als Nederland, altijd vooroplopend in het debat over mensenrechten, zou echter mogen worden verwacht dat die normen en beginselen ook nu al in het beleid en wetgeving worden geïncorporeerd in plaats van te wachten tot men daartoe door internationale instanties gedwongen wordt."
Klik hier om de PDF van het artikel te downloaden ( 147 kB)

Guantanamo a/d Rijn
Hard bestaan in Nederlands grootste illegalenbajes

De gevangenen spreken over ’Guantanamo Bay’. Naar de Amerikaanse gevangenis die symbool staat voor rechteloosheid en uitzichtloosheid. In het grootste Nederlandse detentiecentrum voor vreemdelingenbewaring, in Alphen aan den Rijn, heerst een hard regime en is niets zeker.
Kik hier om de reportage van Erna Straatsma in Alpen.cc te lezen.

Poging tot zelfdoding asielzoeker op Zaanse bajesboot
Op 18 april 2007 heeft een Ghanese uitgeprocedeerde asielzoeker van 39 jaar op de bajesboot Zaandam een poging tot zelfdoding door ophanging gedaan. Hij werd tijdig door bewakers ontdekt en vervolgens gereanimeerd. Het was de vierde keer dat hij in vreemdelingendetentie terecht kwam.
Klik hier om het hele artikel te lezen.

"Medische zorg in detentiecentra is onvoldoende"
"De medische zorg in Nederlandse detentiecentra schiet tekort. 'Niet criminele' vreemdelingen die soms langer dan een jaar tevergeefs achter de tralies op uitzetting wachten, krijgen niet de medische zorg die ze moeten krijgen." Dat zei het TV-programma NOVA.
Al eerder werd Nederland daarvoor door internationale organisaties op de vingers getikt. Maar nu is het voor het eerst een arts uit de detentiecentra luidt de noodklok. Zijn verhaal wordt bevestigd door bewakers en door ex-gedetineerden waarmee NOVA sprak.
Klik hier om de uitzending te bekijken

Dode in bajesboot Rotterdam
Begin februari 2008 overleed Rachid Abdelsalam, 46 jaar, uit Algerije op de bajesboot. De vraag is of hij de medische hulp kreeg die hij nodig had. De inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) stelt voorlopig geen onderzoek in. Lees meer >>

'Het was onmenselijk! Het verblijf is gewoon hel.'
'48 Vreemdelingen' - Wetenschappelijk rapport van Mieke Kox over leven in vreemdelingendetentie
Na de Schipholbrand van oktober 2005 hebben de media verschillende keren bericht over het leven in een vreemdelingengevangenis.
De verhalen waren ronduit schokkend. Mieke Kox heeft voor haar master criminologie 48 vreemdelingen geïnterviewd die onlangs in een dergelijke gevangenis zaten. Zij sprak met hen over de dagindeling, het eten, de medische zorg en nog veel meer. Maar zij vroeg zich vooral af hoe de voormalige gevangenen achteraf hun detentie beoordelen.
"Het was een hel!" kreeg ze geregeld te horen.
Daarna onderzocht zij de literatuur om te kijken of Nederland door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg veroordeeld zou kunnen worden voor onmenselijke behandeling van vreemdelingen in detentie. Kox denkt van wel. Werk aan de winkel voor gedreven juristen!
Verder lezen? Klik hier om een paar fragmenten te lezen
Of klik hier om het hele rapport te downloaden (883 kB).

Overzichtsartikel vreemdelingendetentie:
" Van barbaren en illegalen"

"De brand in het detentiecentrum in Amsterdam heeft Nederland op indringende wijze geconfronteerd met de wijze waarop wij in Nederland omgaan met niet-Nederlanders die niet over de juiste papieren beschikken om hier in Nederland te mogen blijven."
Dat zegt Anton van Kalmthout, hoogleraar aan de faculteit rechtsgeleerdheid, departement strafrecht-wetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Zijn artikel verscheen in Zandschrift , december 2005 en het geeft een goed overzicht over het gevangenhouden van mensen zonder (geldige) verblijfsvergunning.
Klik hier om het hele artikel als Word document te downloaden, te printen of te lezen.

Verklaring wakegroep, oktober 2005
Uit de verklaring van oktober 2005:
"De mensen die hier zitten zijn vaak:

 • wanhopig, omdat ze bang zijn terug gestuurd te worden naar een land waar ze misschien gefolterd of gedood zullen worden,
 • onzeker, omdat ze niet weten hoe lang ze vast gehouden zullen worden,
 • depressief, omdat dit wel het laatste is wat ze verwacht hadden, onschuldig in de gevangenis te belanden in een Westers land dat altijd de mond vol heeft van 'mensenrechten',
 • woedend, omdat ze als een misdadiger behandeld worden, terwijl ze nog geen rolletje drop gestolen hebben."
  Klik hier om de hele verklaring te lezen.

"Geloven in de vreemdelingenbewaring"
Drs.J.J.F. van Melle was Protestants Geestelijk Verzorger in het Grenshospitium Amsterdam en leverde in september 2005 een bijdrage aan het symposium "Geloven in de vreemdelingen-bewaring" bij gelegenheid van het afscheid van Sjef Jansen als R.K. Geestelijk Verzorger in de P.I.Tilburg.
Zijn conclusie: "Ik moet eindigen en doe dat in één omvattende zin. De vreemdelingen- bewaring heeft m.i. haar geloofwaardigheid verloren, ik geloof er niet in. Maar ik heb wel geloof en vertrouwen in die mensen die in de vreemdelingenbewaring zijn terechtgekomen. Dat er voor hen en allen die met hen werken, een menswaardige toekomst mag zijn."
Klik hier om de gehele bijdrage te downloaden, te lezen of te printen (Word doc, 45 kB).

Gevangenisdienst verstrikt in eigen macht
De Dienst Justitiële Inrichtingen zit klem tussen de druk om snel cellen te bouwen en de noodzaak om te bezuinigen. De machtscultuur leidt tot verstarring en fouten.
Klik hier om het artikel van redacteur Derk Stokmans in de NRC te lezen.

 

De Groene over vreemdelingendetentie: "De laatste halte"
Binnenlandse en buitenlandse organisaties hekelen het grote aantal vastgezette illegalen in Nederland, alsmede de omstandigheden. Hoe is het in de gevangenis? Heeft de cel het beoogde effect? En kan het niet anders?
Klik hier om het artikel op hun website te lezen Of download de PDF hier

Demonstratieve tocht naar nieuwe Schipholgevangenis
Op zondag 13 januari 2013 is de nieuwe schipholgevangenis symbolisch omgesmeed tot een gastvrije herberg. Catholic Worker Amsterdam, kerken uit de Haarlemmermeer,Amnesty International en de werkgroep "Time to Turn" ondersteunden deze aktie die veel deelnemers trok.
Dagblad Het Parool schreef een verslag, Klik hier om het te lezen.

Amnesty: "Mensenrechten als maatstaf"
Aan de vooravond van het verschijnen van het visiedocument van staatssecretaris Teeven over de toekomst van vreemdelingendetentie in Nederland, roept Amnesty International Teeven in een nieuw rapport op haast te maken met de aangekondigde terugkeer van de 'menselijke maat' in het vreemdelingenbeleid. Daarnaast wil Amnesty dat de staatssecretaris zo snel mogelijk een einde maakt aan de herhaalde detentie van vreemdelingen en de cijfers hierover over de jaren 2011 en 2012 openbaar maakt. 'Uit cijfers over 2010 blijkt dat 27 procent van de vreemdelingen twee keer of vaker in detentie zat, waarbij de totale detentietijd kan oplopen tot enkele jaren, terwijl de maximale wettelijke termijn 18 maanden is', aldus Eduard Nazarski, directeur van de Nederlandse afdeling van Amnesty International. Klik hier en lees het hele persbericht van Amnesty International op hun website

De Groene: "Ons beschamende asielbeleid is nalatig, passief en onzorgvuldig"
"De zaak Dolmatov legt het falende asielsysteem bloot. Vreemdelingen worden daarin gemangeld en niemand voelt zich verantwoordelijk. Zelfs de staatssecretaris niet." Klik hier om het (grootste deel) van het artikel te lezen.

Brief van hongerstakers van detentiecentrum Rotterdam aan Tweede Kamer
"Ik schrijf u deze brief namens iedereen die gevangen zit in detentiecentrum Rotterdam. We schrijven jullie deze brief om aandacht te vragen voor onze situatie. Dat is ook de reden waarom we in hongerstaking zijn gegaan. We proberen niet om de Nederlandse wet tegen te werken of afwijzen maar vragen als mensen van deze wereld om jullie aandacht." Klik hier om de hele brief van Manuel, een van de hongerstakers in Rotterdam, te lezen.

Vluchtelingenwerk hield demonstratie bij Schipholgevangenis
Op Wereldvluchtelingendag hield VluchtelingenWerk Nederland de Umbrella March. Dit jaar stond de March in het teken van de afschaffing van grensdetentie en werd daarom gehouden bij het grensdetentiecentrum op Schiphol. Klik hier om een verslag te lezen op de website van vluchtelingenwerk .

Trouw: "Asielzoekers Schiphol in hongerstaking"
Volgens Trouw van van 6 mei 2013 zijn meer dan twintig asielzoekers in het detentiecentrum Schiphol in hongerstaking, voor de zesde dag inmiddels.
Hun klacht: 'We zijn geen criminelen. We zijn asielzoekers. Behandel ons dan ook zo.' "This system is fucked up, man", zegt Papabouda Peoum over de telefoon vanuit het detentiecentrum. Vijf maanden zit de Senegalees vast op Schiphol. Tchamako Tamboula zit er net zo lang. "Ik word behandeld als een crimineel", zegt de Kameroener. "Maar wat heb ik misdaan? Ik heb asiel aangevraagd. Dat is het enige." Klik hier en lees meer.

De Volkskrant: "Ook asielzoekers Rotterdam in hongerstaking"
De Volkskrant van 8 mei 2013 zegt dat ten minste 83 uitgeprocedeerde asielzoekers in detentiecentrum Rotterdam maandag in hongerstaking zijn gegaan.
De asielzoekers begonnen hun protestactie naar aanleiding van de hongerstaking in detentiecentrum Schiphol. Daar waren vanaf 30 april ten minste 19 gedetineerden in hongerstaking. Klik hier en lees meer

Frans-Willem Verbaas, advocaat Vreemdelingenrecht:
"Vreemdelingenbewaring maakt mensen kapot "
Trouw 23 maart 2013: "Staatssecretaris Teeven overleefde het Kamerdebat over de Dolmatov-zaak met de belofte om de humaniteit in vreemdelingendetentie op de agenda te zetten.
Daar is alle reden voor. Juridisch gezien is vreemdelingenbewaring geen straf maar een 'bestuurlijke maatregel' om te verhinderen dat iemand de benen neemt voordat hij wordt uitgezet. Maar waarom zijn de detentiecentra dan geen jeugdherbergen met een hek eromheen, maar gevangenissen met een extra sobere variant van strafrechtelijke vrijheidsontneming?" Klik hier en lees meer.

Trouw: "Honderden vreemdelingen in isoleercel"
Detentiecentra in Nederland hebben in de eerste helft van 2011 zo'n 450 keer vreemdelingen opgesloten in een isoleercel. Dat is te lezen in het dagblad Trouw. "Buiten proportioneel veel", stelt SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen. "Mensen ervaren zo'n isoleercel als marteling."
Gemiddeld zaten er in deze periode 1230 mensen in de in totaal vier detentiecentra in Rotterdam, Schiphol, Zeist en Zaandam, zo blijkt uit een brief die staatssecretaris Teeven (justitie) onlangs naar de Kamer stuurde. Het gaat hierbij om vreemdelingen die niet uit zichzelf Nederland verlaten. "Maar slechts 25 procent van hen heeft ook daadwerkelijk iets op zijn kerfstok", zegt Gesthuizen. "Daar tegenover staat dat 90 procent van hen psychische klachten heeft. Voor hen lijkt me zo'n isoleercel niet de beste oplossing. Zeker niet nu blijkt dat ze er zo lang achter elkaar in zitten." Klik hier om het hele artikel uit Trouw te lezen.

De valse noodzakelijkheid van immigratiedetentie
De spectaculaire stijging van vreemdelingendetentie de afgelopen tien jaar valt niet te verklaren uit een stijging in aantallen asielzoekers of illegale vreemdelingen. Maar wat is dán de dieperliggende reden om zo ernstig in te grijpen in het leven van tienduizenden vreemdelingen die alleen maar geen verblijfsvergunning hebben? Daarover schreef Galina Cornelisse van de Universiteit Utrecht een interessant artikel in het juridisch tijdschrift Proces, nummer 3 van 2008.
Klik hier om het artikel te lezen als PDF

Schrijnende situatie vreemdelingenbewaring
Vragen bij vreemdelingenbewaring in Nederland

Het PKN blad Diakonia heeft een artikel gewijd aan de vreemdelingenbewaring in Nederland. Het zet de feiten nog eens op een rijtje en geeft aan wat u zou kunnen doen.
Klik hier om het artikel te lezen als PDF

Hoogste adviesorgaan vindt praktijk vreemdelingendetentie vaak onwettig
De RSJ, het belangrijkste adviesorgaan aan de regering wat betreft het gevangeniswezen, veegt de vloer aan met het vreemdelingendetentie-beleid. Deze Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbeleid, waarin het neusje van de zalm van de Nederlandse strafrechtdeskundigen zitting heeft, schreef een kritisch rapport.

 1. Klik hier en lees een korte samenvatting met de meest sprekende fragmenten.
 2. Of klik hier en download het volledige rapport .
 3. Klik hier voor het artikel dat in Trouw verscheen
 4. Klik hier voor het artikel dat in NRC verscheen

Illegalen mishandeld in detentiecentra
Niet-criminele illegalen in Nederlandse detentiecentra worden door bewakingspersoneel vernederd, getreiterd en mishandeld. Ze worden onnodig in isolatiecellen opgesloten, waarbij gebruik wordt gemaakt van buitensporig geweld. In de NOVA uitzending doet een klokkenluider (een bewaker van een detentiecentrum) haar verhaal. Daarnaast sprak NOVA met vijftig illegalen die de beschuldigingen bevestigen. Verder zijn er politieke reacties uit Den Haag en in de studio reageert hoogleraar Vreemdelingenrecht Anton van Kalmthout.
1. Klik hier om een PDF van de integrale tekst van de NOVA uitzending te downloaden, bekijken of af te drukken (34 kB).
2. Klik hier om de NOVAreportage van 27 mei 2008 te zien.

3. Klik hier om een brief van een bewaker te downloaden (393 kB).

Analyse; Twintig jaar illegalenbeleid
Veel angst, weinig effect

Staatssecretaris Albayrak staat voor een loodzware taak. De 150.000 illegalen die niet onder het generaal pardon vallen, moeten het land uit. Maar hoe krijgt ze dat voor elkaar? Bijna twintig jaar illegalenbeleid heeft vooral averechtse effecten opgeleverd.
Klik hier om het artikel van Robert van de Griend in Vrij Nederland van 16 februari 2008 te downloaden.

Europarlement veroordeelt Nederlandse vreemdelingendetentie
December vorig jaar bracht het Europarlement een uiterst kritisch rapport uit over asielzoekerscentra en vreemdelingengevangenissen in de verschillende EU-landen. In scherpe bewoordingen kritiseert het rapport het Nederlandse vreemdelingendetentiebeleid:
 1. In verschillende gevangenissen zijn het regiem en de leefomstandigheden uiterst hard
 2. Deze vorm van vreemdelingendetentie is ziekmakend
 3. Het gebruik van isoleercellen verslechtert de geestelijke toestand van de gevangenen
 4. Vreemdelingendetentie zou alleen in het uiterste geval mogen plaatsvinden
 5. Mensen vasthouden op boten is uit den boze.

Zware kritiek Europees Comité op Nederlandse vreemdelingendetentie
Het Comité ter Voorkoming van Foltering van de Raad van Europa, het CPT, heeft zware kritiek op de praktijk van de vreemdelingendetentie in Nederland.

Lees meer:
1. Samenvattend artikel
2. CPT rapport - fragmenten vreemdelingendetentie
3. CPT rapport - reactie regering

Vreemdelingendetentie en mensenrechtenverdragen
Klik hier voor een overzichtsrapport van Amnesty International.

Rapport 'Kinderen in vreemdelingendetentie'
Gerrianne Smits-Baauw interviewde kinderen voor scriptie

“Hier worden we behandeld als echte gevangenen, terwijl we dat niet zijn. We hebben hier geen vrijheid. Je mag zelf niet eens bepalen wanneer je wilt gaan luchten. We worden met onze ouders twee keer per dag in de cellen opgesloten. De eerste is ‘s middags om vijf uur tot ‘s ochtends om acht uur. Waarom doen zij dat ons aan? We horen thuis met leuke sfeer en op school te zitten. De school is voor ons echt belangrijk. Maandenlang geleden zaten we gewoon op onze school en nu hier. We hebben allemaal heel veel gemist op school. Hier mogen we niet naar school. De mens- en kinderrechten staat bovenop in Nederland. Maar wat hier gebeurt, is echt schandaal. De laatste maanden dat we in bewaring waren was een harde klap voor ons allemaal. Zonder school en weg van het gewoon dagelijkse leven die we hadden. Wij missen de leven die we hadden.

"Onschuldige kinderen horen niet in gevangenis te zijn."
Met dit citaat uit een brief aan de koningin van een kind dat in kamp Zeist opgesloten zat, begint de Gerrianne Smits-Baauw haar scriptie ‘Kinderen in vreemdelingendetentie’. Zij interviewde ruim 20 kinderen en jongeren die gevangen hadden gezeten, en beschrijft hoe zij de gevangenschap hebben ervaren. Uiteraard bestudeerde ze veel literatuur en geeft ze ook een overzicht van het gevangenisleven. Tot slot schrijft ze: “Mijn belangrijkste aanbeveling is om beleidsmatig vast te leggen dat kinderen nooit in vreemdelingendetentie mogen worden geplaatst.”
Het rapport is heel leesbaar geschreven en de ruime citaten van de kinderen zijn adembenemend. Klik hier om het verder te lezen ( PDF is 3,3 MB)

Hoge Raad vernietigt uitspraak Amsterdams hof over Schipholbrand Zondebok Ahmed al-J bijna van blaam gezuiverd maar échte verantwoordelijken nooit aangeklaagd of veroordeeld
De rechtzaak tegen Ahmed al-J moet over omdat de Hoge Raad (het hoogste rechtsorgaan in Nederland) het vonnis van het Amsterdamse hof heeft vernietigd. De kern van de uitspraak is dat het Amsterdamse hof het verzoek van de verdediging om een deskundige te benoemen voor een nader onderzoek, onvoldoende gemotiveerd heeft afgewezen.
Advocaat-generaal (de aanklager bij de Hoge Raad) Machielse heeft op 26 oktober 2010 in zijn conclusie de Hoge Raad geadviseerd de uitspraak van het hof te vernietigen en de zaak terug te wijzen naar het hof. De Hoge Raad heeft op 14 december 2010 inderdaad de uitspraak van het hof vernietigd, omdat het hof de afwijzing van het verzoek van de verdediging om een deskundige te benoemen om nader onderzoek te verrichten, ontoereikend heeft gemotiveerd. Het betreft een statistisch tegenonderzoek naar de vraag hoe groot de kans is dat een weggeworpen sigaret in de gegeven omstandigheden de oorzaak is van het ontstaan van brand. Volgens de Hoge Raad kan een dergelijk onderzoek van belang zijn bij het beantwoorden van de vraag of hier sprake was van opzettelijke brandstichting. Daarnaast meent de Hoge Raad dat het hof zich ten onrechte onbevoegd heeft verklaard te oordelen over een wrakingsverzoek tegen de rechter-commissaris. De zaak wordt verwezen naar het gerechtshof ’s-Gravenhage om opnieuw te worden berecht en afgedaan.

Nationale ombudsman noemt geweld gevangenis “niet toegestaan”
De Nationale ombudsman heeft de directie van de Schipholgevangenis op de vingers getikt omdat de inzet van oproerpolitie tegen een sit down demonstratie niet was toegestaan. De klacht van een van de gevangenen over het gebruik van handboeien en de hardhandige fouillering zijn ook gegrond verklaard.
Op 18 februari 2009 hielden zo'n 34 vreemdelingen in het detentiecentrum Schiphol een zitstaking. Zij protesteerden daarmee tegen het uitzichtloze bestaan in vreemdelingendetentie en het besluitloze gedrag van de Nederlandse overheid. Om aan deze staking een einde te maken, werd de Landelijke Bijzondere Bijstandsverlening (LBB) ingezet (een soort mobiele eenheid compleet met helmen, schilden en lange latten) die volgens de demonstranten veel geweld gebruikte zoals is vastgesteld in de Nova uitzending. De demonstranten zijn geboeid afgevoerd naar hun cellen en daar volgens eigen zeggen verder mishandeld zoals blijkt uit deze transcriptie van de integrale tekst van het programma. Een van de woordvoerders is voor straf overgeplaatst naar detentiecentrum Zeist en is daar begonnen met zijn hongerstaking.
Andere woordvoerders zijn voor straf in totale afzondering geplaatst. De Nationale ombudsman plaatst een aantal kanttekeningen bij de verblijfsomstandigheden in die cel en doet ten aanzien van dit punt de aanbeveling om hongerstakers in een afzonderingscel zoveel mogelijk faciliteiten te bieden en andere kleding te verstrekken dan scheurkleding (papieren kleding om te voorkomen dat men suïcide pleegt) die als vernederend wordt beschouwd.

Overzichtkaart alle kampen en grensgevangenissen
Europa is één groot gevangenkamp
De Franse organisatie Migreurop heeft nauwkeurig in kaart gebracht waar de gevangenkampen in Europa zijn. Overal dus. Kijk op Migreurop of Klik hier om de kaart als PDF te downloaden (1,7 MB).

Standpunt Raad Van Kerken:
"Detentie voorafgaande aan uitzetting dient als laatste middel te worden ingezet"
De Commissie van de Kerken voor Migranten in Europa (Churches' Commission for Migrants in Europe/CCME, waar de Raad van Kerken lid van is) en twaalf andere niet-gouvernementele organisaties hebben onlangs een 'Gemeenschappelijk standpunt ten aanzien van de uitzetting van illegale migranten en afgewezen asielzoekers' gepubliceerd.
Vanuit Nederland zijn leden van de projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland intensief betrokken geweest bij de formulering van het document
Klik hier om het Word-document van de in het Nederlands vertaalde tekst te bekijken of af te drukken.

Ongevallenraad komt tot vernietigend oordeel
Uit het rapport: "De Raad acht de veronderstelling gerechtvaardigd dat er minder of geen slachtoffers te betreuren waren geweest als de brandveiligheid de aandacht van de betrokken instanties zou hebben gekregen. Meer precies:

 • De bedrijfshulpverleningsorganisatie van de DJI had beter doordacht, voorbereid en getraind moeten zijn, inclusief de samenwerking en afstemming met de brandweer.
 • De vleugels J en K van het cellencomplex hadden door de RGD gebouwd dienen te worden volgens het Bouwbesluit.
 • De gemeente Haarlemmermeer had haar verantwoordelijkheid als vergunningverlener, toezichthouder en handhaver meer inhoud moeten geven.

Het onderzoek toont naar de mening van de Raad aan dat de betrokken instanties onvoldoende kritisch zijn geweest ten aanzien van hun eigen verantwoordelijkheden."

Rapporten en persberichten van commissie Van Vollenhoven

Cellenblok K. Daar is mijn hoofd gebleven
Aangrijpende documentaire van de Humanistische Omroep. Kees Vlaanderen volgde zeven overlevenden van de Schipholbrand. Een half jaar later vertellen zij over hun ervaringen en gaan zij terug naar die fatale nacht.
Klik hier om de documentaire te bekijken op de website van omroep.nl

Ontroerende brief moeder van slachtoffer
Gladys Toekaya Artist, moeder van Robert Arah, wil op haar eigen manier afscheid nemen van haar zoon. Zij werd niet gehoord.Ten einde raad schreef zij de minister van justitie.
Klik hier om de inhoud van de brief te lezen

Beloning voor oppakken 12.000 illegalen in 2007
Politiekorpsen moeten volgend jaar bijna 12.000 illegalen aanhouden en opsluiten. De korpsen krijgen een extra financiële vergoeding als zij het streefcijfer halen.
Klik hier en lees het artikel uit dagblad Trouw

Meeste slachtoffers brand mogen blijven
De meeste slachtoffers van de Schipholbrand mogen in Nederland blijven. Bijna een jaar na dato geeft minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken 39 van hen alsnog een verblijfsvergunning.
Klik hier om de Word versie te lezen, af te drukken of te downloaden

"Na de vuurzee op Schiphol nu de hel van Musselkanaal"
Artikel uit de Volkskrant hoe het verder ging met de slachtoffers van de Schipholbrand.'
Klik hier om het hele artikel te lezen (PDF/303 kB)

Actie bij bajesboten in Rotterdam
Een demonstratie bij de twee zogenoemde bajesboten in Rotterdam heeft maandagochtend 4 september 2006 geleid tot twaalf arrestaties. De actievoerders hadden zich vastgeketend aan hekken bij de schepen om te protesteren tegen de slechte behandeling van gedetineerden aan boord van de bajesboten.
Klik hier om het hele artikel te lezen

Goedkope kabels in bajesboten levensgevaarlijk  
Honderden gedetineerden op twee bajesboten dreigen bij een brand net als de illegalen in het cellencomplex van Schiphol te stikken. De gangen van de boten zitten vol goedkope pvc-kabels, die bij brand dodelijke rook produceren. De Rijksgebouwendienst (RGD) is hiervoor vorig jaar gewaarschuwd, maar heeft geen veranderingen aangebracht.  
Klik hier om het verhaal uit het AD te lezen

Donner en Verdonk aangeklaagd
In het kader van het anti-folterverdag
Klik hier om de Word versie te lezen, af te drukken of te downloaden

Vier maanden in de cel
Lees de authentieke handgeschreven getuigenis van Riem (16 jaar) over het verblijf in de grensgevangenis in Rotterdam
(Klik hier en bekijk de PDF, 78 kB)

'Bewaarders Schiphol voelen zich niet schuldig'
De bewaarders die in de nacht van de fatale brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost werkzaam waren, hebben 'alles gedaan wat ze konden'. Dat zei de 27-jarige wachtcommandant die op die nacht dienst had vrijdag voor de rechtbank in Haarlem, waar een begin werd gemaakt met het voorlopige getuigenverhoor rond de Schipholbrand.
Klik hier om het ANP rechtbankverslag te lezen.
De Volkskrant schreef over dit onderwerp een artikel
Klik hier om de Word versie te lezen, af te drukken of te downloaden

Vijftien maanden gevangen op de Rotterdamse bajesboot
Het Tijdschrift "De Fabel van de Illegaal" beschrijft het regime op een Rotterdamse bajesboot aan de hand van een interview met "Karim" die er 15 maanden zat opgesloten.
Klik hier en lees het artikel zoals het verscheen in "De Fabel van de Illegaal"

Opgesloten in uitzetcentrum
De 13-jarige Pariya uit Iran zat samen met haar moeder, broer en zusje vijf weken vast op het uitzetcentrum bij Rotterdam Airport. Al die tijd mocht ze niet naar school en werd ze een keer per dag gelucht. Een portret van een jonge asielzoekster aan de vooravond van de Dag van de Rechten van het Kind. Netwerk 18 november 2005
klik hier om naar de pagina van deze uitzending te gaan.

Vasten bij de Bijlmerbajes
Het RKK-programma De Eerste Gedachte bracht in 2005 vastenpraktijken in beeld in zeven filmpjes van elk vijf minuten. Een van de afleveringen is opgenomen aan het hek van de Bijlmerbajes tijdens een wekelijkse wake bij uitgeprocedeerde asielzoekers.
klik hier om het RKK tv-programma te zien.

Dossier immigratie in VN
Het opinieweekblad Vrij Nederland publiceerde spraakmakende artikelen over de detentieboten in Rotterdam en andere over immigratie .

Klik hier en bekijk de overzichtspagina op de website van Vrij Nederland

Brochure:
Mishandeling in de Grensgevangenis
Getuigenis van een voormalige gevangene Autonoom Centrum, 2004.
In deze brochure over opsluiting van vluchtelingen en migranten zonder verblijfsvergunning, staat de getuigenis van een ex-gedetineerde vluchteling centraal.
Zijn getuigenis spreekt boekdelen over de ellende die zich achter de bajesmuren afspeelt en over hoe de gevangenen worden behandeld als een soort tweederangsburgers en wegwerp-artikelen, die zo snel mogelijk moeten worden verwijderd.
Klik hier om het boek te bekijken of download de pdf

Nog steeds geen passende hulp voor slachtoffers Schipholbrand
Netwerk, 27 juni 2006 - Hoe gaat meer dan een half jaar na dato met de slachtoffers van de brand in het detentiecentrum op Schiphol? Wat zijn de gevolgen van deze traumatische ervaring? Psychiater Marjolein van Duijl en PvdA-er Piet Straub reageren.
klik hier om de pagina van het tv-programma te openen.

Illegalen in Nederland snel de cel in
Nederland sluit niet-veroordeelde buitenlanders zonder papieren sneller op dan andere Europese landen. Deze groep wordt in vrijwel alle Europese landen slechter behandeld dan 'gewone' gevangenen.
Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoek van de universiteit van Tilburg Buitenlandse gevangenen in Europese strafinrichtingen.
Klik hier om het NRC artikel over dit rapport te lezen

Uitzetbeleid faalt
"De geoliede uitzetmachine waar de politiek van droomt, is in werkelijkheid een carrousel. Wat doet de overheid? Die breidt de vreemdelingenbewaring uit." Een citaat uit het informatieve Groene artikel dat de grimmige sfeer tekent zoals die vandaag de dag in Nederland is.
Klik hier en lees het artikel van de hand van Koen Haegens in de Groene Amsterdammer van 22 september 2006.

'Verboden te bidden'
De Raad van Kerken luidde in mei 2006 de noodklok over de aanpak van asielzoekers. ,,Ze zijn heel veel met het geloof bezig'', vertelt dominee Joop Zuur, protestants predikant in Den Haag. ,,Ondanks alle frustraties leeft op de bodem van hun hart het vertrouwen op God. Ze weten dat ze geborgen zijn in zijn vrede.''
Klik hier om het Nederlands Dagblad te lezen.

Nederlands uitzetbeleid in strijd met Rechten van het Kind Asielkinderen mogen niet langdurig in een grenshospitium worden opgesloten. De praktijk is anders.
Advocate Corry Dreessen wilde weten hoe de opsluiting van kinderen te rijmen is met het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind . Dat antwoord kreeg ze niet.
Klik hier en lees het hele verslag in de Volkskrant over deze rechtszaak.

Zelfs Zaandam in de bajesboot genomen
Zaandam krijgt dit najaar twee zogenoemde bajesboten, waarop bijna vijfhonderd gedetineerden worden gehuisvest. Dat meldt de gemeente Zaanstad donderdag 7 september.
Klik hier om de Word versie te lezen, af te drukken of te downloaden

Ook de illegaal heeft een verhaal
In "Ook de illegaal heeft een verhaal" schrijft hoogleraar straf- en vreemdelingenrecht Anton van Kalmthout over de brand: "In de media en door politici werd uitsluitend gesproken van illegalen, vreemdelingen en gedetineerden. Alsof het niet mensen betrof, personen van vlees en bloed."
Om die illegalen alsnog een gezicht te geven, heeft hij interviews gebundeld met 61 gevangenen die vaak al langer dan zes maanden in vreemdelingendetentie zitten.
Klik hier om de boekbespreking in de Volkskrant te lezen.

Over deze organisatie | Site Map | Disclaimer | Contact | ©2007 www.schipholwakes.nl