Schipholwakes
Om te herdenken, te bezinnen en te veranderen

--:: H O M E - P A G E ::-

waken gaat door in rotterdam

‘Vreemdelingen groepsgewijs straffen is onverantwoord’

Het detentiecentrum in Rotterdam had nooit alle vreemdelingen mogen opsluiten nadat een groep mannen het personeel belaagde. Dat vindt de stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS). Klik hier en lees het verslag

Minstens 12 marechaussees betrokken bij deportatiegeweld tegen Soedanese vluchteling Ezzedine Mehimmid

Anna vloog op 5 januari met vlucht KL0565 naar Nairobi. In hetzelfde vliegtuig bevond zich ook Ezzedine Mehimmid, de Soedanese vluchteling die met geweld door de marechaussee gedeporteerd werd. Klik hier en lees haar verslag.

At least 12 military police involved in deportation violence against Sudanese refugee Ezzedine Mehimmid

On January 5th, Anna was on flight KL0565 from Amsterdam to Nairobi. The Dutch state used the same flight to deport Sudanese refugee Ezzedine Mehimmid. Click here to read what Anna reported on our English language page.

"I am not a criminal, I am an artist"

The story of three Moroccan dancers who despite having valid Visas, were refused entry, locked up, and deported by the Dutch authorities. Click here to read more on our English language page.

Waken gaat door! Nu elke EERSTE zondag in Rotterdam en Zeist

Zondag 9 september was vooralsnog de laatste wake bij de migrantengevangenis Schiphol. Maar dat is geen rede voor blijdschap! Want het onrecht blijft bestaan. Nu zijn (bijna) alle onschuldig gevangen zittende migranten en vluchtelingen naar Rotterdam en Zeist gebracht.

Ondertussen sluiten de Schipholwakers zich af en toe aan bij de maandelijkse wakes bij Detentiecentrum Zestienhoven in Rotterdam en in Zeist.

Elke EERSTE zondag van de maand is er van 16.00-17.00 uur een wake voor het hek van Detentiecentrum Zestienhoven Portelabaan 7, 3045 AT Rotterdam. De wakegroep Rotterdam heeft een pagina in een grotere website. Klik hier om hun website te bekijken.

Wake Detentiecentrum Zeist - Elke eerste zondag van de maand om 16.30 uur, Richelleweg 13, Soesterberg.
Informatie via: 030-6920592 / 06-38795678 of 030-6975362 / 06-29025008. Klik hier om hun website te bekijken.

Om 14.45 uur kan er een auto vertrekken vanaf de wel bekende verzamelplek bij de parkeerplaats aan het Matthijs Vermeulenpad achter Ox & Bucks, NS station Amsterdam Zuid. Bel van tevoren of er een auto gaat. Als je te laat dreigt te komen, bel dan: 06 3029 5461. Voor meer informatie, mail naar noelhuis@antenna.nl of schrijf naar de Catholic Worker Amsterdam, Postbus 12622, 1100 AP Amsterdam. Of bel: 020 699 8996 of 06 3029 5461.

Wie een geheugensteuntje wil ontvangen per e-mail kan dat laten weten door hier te klikken en een e-mail te sturen naar Gerritjan Huinink.


Geen papieren en geen misdaad, maar toch in detentie

Wijziging in vreemdelingendetentie roept weerstand op

Ze zitten vast, maar niet omdat ze een strafbaar feit hebben gepleegd. In Nederland is weinig aandacht voor mensen in vreemdelingendetentie.. “Wat kan ik doen, waarom gebeurt dit?”

De journalist Zara Toksöz van het on line tijdschrift One World heeft een reportage gemaakt over ongedocumenteerden en sprak onder andere met Meldpunt Vreemdelingendetentie. “Ondertussen zitten deze mensen onder schrijnende omstandigheden vast”, benadrukt Revijara Oosterhuis, coördinator bij het meldpunt. Er zijn straf- en ordemaatregelen, bewakers in uniform, isoleercellen, de celdeuren gaan ‘s avonds op slot en mensen zitten met z’n tweeën in een cel. “Allemaal net als in een gevangenis; het geeft zoveel spanning.” In de maand augustus kreeg het meldpunt 113 telefoontjes. Gedetineerden uiten vooral hun ongeloof over hun situatie in detentie en willen praten over medische zorg en bejegening van bewakers. “Welk doel heeft het gebruiken van cellen en is de regering zich bewust van het belastende effect ervan voor de vreemdeling?”, vroegen leden van de GroenLinks- en de PvdA-fracties twee weken geleden in een reactie op een wetsvoorstel van de regering. Klik hier om de reportage helemaal te lezen.


Amnesty over vreemdelingendetentieAmnesty: "Twijfel of de menselijke maat terug is in het asielbeleid"

Op 22 februari hield Amnesty International in samenwerking met de de Radboud Universiteit in Nijmegen een symposium over het onderwerp "Vreemdelingendetentie als allerlaatste middel" Op deze bijeenkomst sprak Amnesty voorzitter Eduard Nazarski zijn diepe teleurstelling over de huidige Nederlandse praktijk rond vreemdelingen detentie: "Ik betwijfel of de menselijke maat terug is in het asielbeleid. Bij beslissingen tot detentie worden de belangen van kwetsbare mensen, ook kinderen, onvoldoende meegewogen. Het Nederlandse beleid kent geen onafhankelijke kwetsbaarheidstoets. Jawel, er wordt voorafgaand aan de beslissing tot detentie wel gevraagd naar de persoonlijke en medische situatie. Maar die informatie leidt vrijwel nooit tot het besluit om af te zien van detentie."

Op dit symposium presenteerde Amnesty International twee rapporten, "Recht op vrijheid" en "Geen cellen en handboeien". De rapporten gaan respectievelijk over het gebruik van vreemdelingenbewaring als uiterste middel en over het regime in detentie. Wouter van der Spek, onderzoeker bij de vaksectie Rechtssociologie en Migratierecht van de Radboud Universiteit, presenteerde het boek "Detentie van asielzoekers", geschreven naar aanleiding van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van VluchtelingenWerk.


Meldpunt Vreemdelingendetentie stelt verbeteringen voor

Vreemdelingen, bewakers, geestelijk verzorgers, medische dienst, bezoekers, politici en anderen kunnen bij het ‘Meldpunt Vreemdelingendetentie’ klagen over de detentieomstandigheden. Stichting LOS onderzoekt de meldingen, klaagt hierover bij geschikte instanties en vraagt hiervoor aandacht bij politiek en media.
Op de website www.meldpuntvreemdelingendetentie.nl staat ook een contactformulier. Je kan ook bellen naar LOS 010-7470156 of vanuit detentie 0800-3388776 (gratis).

Het doel is om zo meer zicht te krijgen op de detentie-omstandigheden en dit terug te koppelen naar de politiek en media. Mede daarom maken zij een maandelijkese nieuwsbrief. In maart kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: • Meldingen Meldpunt Vreemdelingendetentie • Bijzondere meldingen • Beklagzittingen • Visitatiecijfers • Isoleerplaatsingen grensdetentie Schiphol • Brief Meldpunt Vreemdelingendetentie • Brief Coalitie Geen Kind in de Cel • Afghanistan veilig genoeg • Kamervragen over vreemdelingendetentie • Publicaties • Boek detentie van asielzoekers • Wakes • Kaartjes schrijven


Nieuw - Trouwe wakers  geven hun mening over migrantengevangenissen

  • Annemarie ten Brink bezocht een een symposium over re-integratie van gedetineerden en de belangrijke bijdrage daarbij van het vrijwilligerswerk. Haar bekroop een akelig gevoel want zoals zij zelf zegt in dit opiniestuk: "dit symposium heeft me nog weer eens heel duidelijk gemaakt: deze mensen zijn onschuldige vreemdelingen en horen niet in de gevangenis. " Klik hier om haar hele bijdrage te lezen

    Iris van Haaren Bilthoven schreef in haar gedicht: "Maar voelen wij niet dezelfde pijn" Klik hier om haar hele gedicht te lezen.

  • Frits ter Kuile: "Geld verslindende gevangenissen niet alleen immoreel maar ook onnuttig" Klik hier om zijn hele bijdrage te lezen.

In onze nieuwepagina "Opinie" beschrijven trouwe wakers  hoe ze aankijken tegen migrantengevangenissen.Klik hier om naar die pagina te gaan.


verhalen van gevangenen met hun portrettenAmnesty International geeft gevangenen een gezicht met een verhaal

Amnesty International heeft een aantal verhalen opgetekend van mensen die in de vreemdelingengevangenis waren vastgezet.

Zo is er het verhaal van Younis Omar. Hij vertelt: “Die wakes en demonstraties zijn zo belangrijk. Het is ZO belangrijk om een signaal te krijgen van de buitenwereld dat je niet bent vergeten. Rond Oud en Nieuw was er een demonstratie van wel honderd mensen. Wij stonden massaal voor het raam, hielden de tralies vast en bonkten op de ruiten terwijl ze buiten “Freedom! Freedom!” riepen. Wij riepen het ook: “Freedom! Freedom!” en de tranen stroomden over mijn wangen.”

Klik hier bekijk de portret en lees het verhaal van Younis . Of het verhaal met foto van Charles, Hans of zijn zus Sita.


Organisaties vragen wettelijk verbod vreemdelingendetentie kinderen

Kinderen die bang zijn voor de deurbel, die in hun bed plassen terwijl ze al jaren zindelijk zijn, die nachtmerries hebben of de hand van hun ouder niet meer los durven te laten. In Nederland raken jaarlijks tientallen kinderen beschadigd door een beangstigende en ingrijpende detentie-ervaring. Ze hebben geen straf maar zitten enkel vast omdat ze het land niet in mogen, of juist moeten verlaten. Klik hier en lees meer over de Coalitie Geen Kind in de Cel of lees het rapport ‘Papa, hebben we iets ergs gedaan?


Geketende zorg: Gezondheidszorgen in vreemdelingendetentie.

Amnesty International, Dokters van de Wereld en Stichting LOS/Meldpunt Vreemdelingendetentie hebben een rapport uitgebracht; "Geketende zorg: Gezondheidszorgen in vreemdelingendetentie." Aanleiding voor het onderzoeksrapport waren de 130 klachten ten aanzien van de medische zorg in vreemdelingendetentie van patiënten, hun advocaten en derden die in 2012 en 2013 bij het Meldpunt binnenkwamen. Samen met acht artsen zijn vijftien medische dossiers van kwetsbare patiënten onderzocht. De onderzoekersj trekken de voorzichtige conclusie dat de zorgverlener balanceert tussen de belangen van de patiënt enerzijds en de belangen van het vreemdelingenbeleid anderzijds, i.c. de werkgever. Voor het verlenen van passende zorg is het noodzakelijk dat artsen en andere zorgverleners binnen vreemdelingendetentie autonoom beslissingen kunnen nemen. Zij vragen zich af of vreemdelingendetentie voldoende waarborgen biedt voor passende zorg aan kwetsbare mensen. Klik hier om het hele rapport te downloaden en te lezen.


Wat kunnen WIJ doen - om de gevangenen te helpen?

Vijf suggesties: 1.meedoen aan de wakes en die promoten door deze poster te vermenigvuldigen en op te hangen, 2.achtergrondinformatie bestuderen, 3. brieven schrijven aan politici, kranten en tijdschriften, 4. kaarten sturen aan de gevangenen en 5. geld geven. Klik hier en lees meer in de PDF, print het A4-tje, kopieer het, hang het op in kerk of bibliotheek, deel het uit onder vrienden en bekenden en begin een werkgroep. Succes!


Ook wakes bij Zestienhoven en Zeist

  • Wake Uitzetcentrum Zestienhoven - Op elke eerste zondag van de maand is er van 16.00 tot ongeveer 17.00 uur een wake voor het hek van Detentiecentrum Zestienhoven Portelabaan 7, 3045 AT Rotterdam. Klik hier om hun website te bekijken.

  • Wake Detentiecentrum Zeist - Elke eerste zondag van de maand om 16.30 uur, Richelleweg 13, Soesterberg.
    Informatie via: 030-6920592 / 06-38795678 of 030-6975362 / 06-29025008. Klik hier om hun website te bekijken.

 

De initiatiefgroep heeft een korte handleiding opgesteld voor degenen die een lokale wake willen houden en daarbij praktische tips en informatie goed kunnen gebruiken.

Klik hier om een Word document te downloaden met praktische informatie en suggesties voor het opzetten van een wake bij jou in de buurt.

Klik hier om de PDF versie van het document te downloaden met praktische informatie en suggesties voor het opzetten van een wake bij jou in de buurt.

Over deze organisatie | Site Map | Disclaimer | Contact | ©2007 www.schipholwakes.nl