Schipholwakes
Om te herdenken, te bezinnen en te veranderen

--:: H O M E - P A G E ::-

Kopieer, print en hang deze poster op

LAATSTE WAKE bij migrantengevangenis Schiphol.
Maar geen rede voor blijdschap! Onrecht blijft bestaan.

Komende zondag 9 september is vooralsnog de laatste wake bij de migrantengevangenis Schiphol. De IND plaatst vastgezette migranten over naar de gevangenis bij vliegveld Rotterdam. Maar het is met deze overheid altijd mogelijk dat die van gedachte verandert. Vandaar dat de deelnemers nadenken over het voortbestaan van deze wakes.

Voor de laatste keer? Deze tweede zondag van de maand van 14.00 uur tot 15.30 uur. De gevangenen worden niet vrijgelaten maar worden overgeplaatst naar de gevangenis bij vliegveld Rotterdam en daarmee blijft het onrecht bestaan. Want ook iIn deze gevangenis naast de startbaan zitten veel mensen die niet in Nederland mogen (ver)blijven omdat ze over onvoldoende papieren beschikken. Met deze wakes willen we een teken van solidariteit aan de migrantengevangenen geven. Ook willen we duidelijk maken dat wij grote vragen hebben bij het opsluiten van mensen die niets misdaan hebben.

Met openbaar vervoer: De wakes zijn bij de nieuwe Schipholgevangenis van 14.00 tot 15.30 uur. Adres: Duizendbladweg 100, 1171 VA Badhoevedorp. U kunt er makkelijk komen met Connexion bus 185 vanaf Schiphol Plaza, uitstappen halte Marechaussee. Kijk op de website OV 9292 voor een actuele dienstregeling.

Met andere wakers: Om 13.30 uur vertrekken we naar het grensgevang met auto's vanaf de Parkeerplaats aan het Matthijs Vermeulenpad achter Ox & Bucks, NS station Amsterdam Zuid. Aanmelden is niet nodig. Als je te laat dreigt te komen, bel dan: 06 3029 5461. Voor meer informatie schrijf naar de Catholic Worker Amsterdam, Postbus 12622, 1100 AP Amsterdam. Of bel: 020 699 8996 of 06 3029 5461.

Met eigen vervoer: Download en bekijk de routebeschrijving hieronder.  Duizendbladweg 100, 1171 VA Badhoevedorp maar bij veel navigatieapparaten en routeplanners is dat nog onbekend of die sturen je verkeerd. De blokkade van de Sloterweg is opgeheven maar is ALLEEN toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Je kunt ook via het fietspad langs de busbaan over de Loevesteinse Randweg.

Klik hier voor een kaart plus routebeschrijving voor fiets, openbaar vervoer en auto die je kunt afdrukken en die je wél naar de juiste plek brengt.

Wie een geheugensteuntje wil ontvangen per e-mail kan dat laten weten door hier te klikken en een e-mail te sturen naar Gerritjan Huinink.


Nieuw - Trouwe wakers  geven hun mening over migrantengevangenissen

  • Annemarie ten Brink bezocht onlangs een een symposium over re-integratie van gedetineerden en de belangrijke bijdrage daarbij van het vrijwilligerswerk. Haar bekroop een akelig gevoel want zoals zij zelf zegt in dit opiniestuk: "dit symposium heeft me nog weer eens heel duidelijk gemaakt: deze mensen zijn onschuldige vreemdelingen en horen niet in de gevangenis. " Klik hier om haar hele bijdrage te lezen

    Iris van Haaren Bilthoven schreef in haar gedicht: "Maar voelen wij niet dezelfde pijn" Klik hier om haar hele gedicht te lezen.

  • Frits ter Kuile: "Geld verslindende gevangenissen niet alleen immoreel maar ook onnuttig" Klik hier om zijn hele bijdrage te lezen.

In onze nieuwepagina "Opinie" beschrijven trouwe wakers  hoe ze aankijken tegen migrantengevangenissen.Klik hier om naar die pagina te gaan.


Amnesty over vreemdelingendetentieAmnesty: "Twijfel of de menselijke maat terug is in het asielbeleid"

Op 22 februari hield Amnesty International in samenwerking met de de Radboud Universiteit in Nijmegen een symposium over het onderwerp "Vreemdelingendetentie als allerlaatste middel" Op deze bijeenkomst sprak Amnesty voorzitter Eduard Nazarski zijn diepe teleurstelling over de huidige Nederlandse praktijk rond vreemdelingen detentie: "Ik betwijfel of de menselijke maat terug is in het asielbeleid. Bij beslissingen tot detentie worden de belangen van kwetsbare mensen, ook kinderen, onvoldoende meegewogen. Het Nederlandse beleid kent geen onafhankelijke kwetsbaarheidstoets. Jawel, er wordt voorafgaand aan de beslissing tot detentie wel gevraagd naar de persoonlijke en medische situatie. Maar die informatie leidt vrijwel nooit tot het besluit om af te zien van detentie."

Op dit symposium presenteerde Amnesty International twee rapporten, "Recht op vrijheid" en "Geen cellen en handboeien". De rapporten gaan respectievelijk over het gebruik van vreemdelingenbewaring als uiterste middel en over het regime in detentie. Wouter van der Spek, onderzoeker bij de vaksectie Rechtssociologie en Migratierecht van de Radboud Universiteit, presenteerde het boek "Detentie van asielzoekers", geschreven naar aanleiding van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van VluchtelingenWerk.


Trouw: "Hoe wetsvoorstel voor humanere detentie van asielzoekers werd vergeten"

Dagblad Trouw beschrijft in de krant en website op 7 april in een overzichtsartikel hoe een voorstel om de detentie van asielzoekers humaner te maken nog steeds niet is gerealiseerd. Na de zelfdoding van de Russische asielzoeker Aleksandr Dolmatov in een detentiecel, begin 2013, beloofde het kabinet een milder opvangregime voor uitgeprocedeerde vreemdelingen. Nu is het vijf jaar later. En het wetsvoorstel wacht nog altijd op het oordeel van de Tweede Kamer. Klik hier om het artikel op de website van Trouw te lezen.


Vreemdeling als straf nog vaak in isoleercel

In Nederlandse vreemdelingendetentiecentra worden vreemdelingen nog relatief vaak als orde- of strafmaatregel in een isoleercel gezet. In de eerste helft van 2015 betekende 75 procent van de maatregelen een gang naar de isoleercel. Dat blijkt uit cijfers die de Volkskrant verkreeg na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

Klik hier om het verhaal van Marlies de Brouwer en Loes Singelingte lezen.


Meldpunt Vreemdelingendetentie stelt verbeteringen voor

Vreemdelingen, bewakers, geestelijk verzorgers, medische dienst, bezoekers, politici en anderen kunnen bij het ‘Meldpunt Vreemdelingendetentie’ klagen over de detentieomstandigheden. Stichting LOS onderzoekt de meldingen, klaagt hierover bij geschikte instanties en vraagt hiervoor aandacht bij politiek en media.
Op de website www.meldpuntvreemdelingendetentie.nl staat ook een contactformulier. Je kan ook bellen naar LOS 010-7470156 of vanuit detentie 0800-3388776 (gratis).

Het doel is om zo meer zicht te krijgen op de detentie-omstandigheden en dit terug te koppelen naar de politiek en media. Mede daarom maken zij een maandelijkese nieuwsbrief. In maart kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: • Meldingen Meldpunt Vreemdelingendetentie • Bijzondere meldingen • Beklagzittingen • Visitatiecijfers • Isoleerplaatsingen grensdetentie Schiphol • Brief Meldpunt Vreemdelingendetentie • Brief Coalitie Geen Kind in de Cel • Afghanistan veilig genoeg • Kamervragen over vreemdelingendetentie • Publicaties • Boek detentie van asielzoekers • Wakes • Kaartjes schrijven


kippenvelgevangenisFoto impressie wake in de zomer bij de kippenvelgevangenis

De maandelijkse wakes gaan het hele jaar door. Ook in de zomer . Daar is in 2015 deze foto impressie gemaakt bij de Schipholgevangenis die als bijnaam nu de Kippenvelgevangenis draagt.

Klik hier om de fotopresentatie te bekijken.


verhalen van gevangenen met hun portrettenAmnesty International geeft gevangenen een gezicht met een verhaal

Amnesty International heeft een aantal verhalen opgetekend van mensen die in de vreemdelingengevangenis waren vastgezet.

Zo is er het verhaal van Younis Omar. Hij vertelt: “Die wakes en demonstraties zijn zo belangrijk. Het is ZO belangrijk om een signaal te krijgen van de buitenwereld dat je niet bent vergeten. Rond Oud en Nieuw was er een demonstratie van wel honderd mensen. Wij stonden massaal voor het raam, hielden de tralies vast en bonkten op de ruiten terwijl ze buiten “Freedom! Freedom!” riepen. Wij riepen het ook: “Freedom! Freedom!” en de tranen stroomden over mijn wangen.”

Klik hier bekijk de portret en lees het verhaal van Younis . Of het verhaal met foto van Charles, Hans of zijn zus Sita.


Organisaties vragen wettelijk verbod vreemdelingendetentie kinderen

Kinderen die bang zijn voor de deurbel, die in hun bed plassen terwijl ze al jaren zindelijk zijn, die nachtmerries hebben of de hand van hun ouder niet meer los durven te laten. In Nederland raken jaarlijks tientallen kinderen beschadigd door een beangstigende en ingrijpende detentie-ervaring. Ze hebben geen straf maar zitten enkel vast omdat ze het land niet in mogen, of juist moeten verlaten. Klik hier en lees meer over de Coalitie Geen Kind in de Cel of lees het rapport ‘Papa, hebben we iets ergs gedaan?


"Want je bent zelf vreemdeling geweest in Egypte"

Dominee Ranfar Kouwijzer, directeur van 'Stem in de Stad' in Haarlem, hield op 4 mei een preek over de arrestatie van Mohamad Rugamana, de mensonterende behandeling van gevangen in vreemdelingendetentie en de schade die het aanricht onder veel mensen. Klik hier om de preek te downloaden, te lezen of af te drukken.

Mohamed heeft een nieuw adres. Pas na ruim 3 maanden is aan de zinloze detentie van Mohamed Rugamana een einde gekomen.

Mohamed Rugamana is vrijgelaten omdat er geen zicht is op uitzetting. Maar er is nog geen zicht op de  toekomst en de onzekerheid blijft. De Haarlemse organisatie "Stem in de Stad" blijft zich inzetten voor de problematische situatie waarin mensen zonder papieren zich in Nederland bevinden. Klik hier en lees het interview met Mohamed Rugamana na zijn vrijlating en het belang van een scheerapparaat.

Geketende zorg: Gezondheidszorgen in vreemdelingendetentie.

Amnesty International, Dokters van de Wereld en Stichting LOS/Meldpunt Vreemdelingendetentie hebben een rapport uitgebracht; "Geketende zorg: Gezondheidszorgen in vreemdelingendetentie." Aanleiding voor het onderzoeksrapport waren de 130 klachten ten aanzien van de medische zorg in vreemdelingendetentie van patiënten, hun advocaten en derden die in 2012 en 2013 bij het Meldpunt binnenkwamen. Samen met acht artsen zijn vijftien medische dossiers van kwetsbare patiënten onderzocht. De onderzoekersj trekken de voorzichtige conclusie dat de zorgverlener balanceert tussen de belangen van de patiënt enerzijds en de belangen van het vreemdelingenbeleid anderzijds, i.c. de werkgever. Voor het verlenen van passende zorg is het noodzakelijk dat artsen en andere zorgverleners binnen vreemdelingendetentie autonoom beslissingen kunnen nemen. Zij vragen zich af of vreemdelingendetentie voldoende waarborgen biedt voor passende zorg aan kwetsbare mensen. Klik hier om het hele rapport te downloaden en te lezen.


Wat kunnen WIJ doen - om de gevangenen te helpen?

Vijf suggesties: 1.meedoen aan de wakes en die promoten door deze poster te vermenigvuldigen en op te hangen, 2.achtergrondinformatie bestuderen, 3. brieven schrijven aan politici, kranten en tijdschriften, 4. kaarten sturen aan de gevangenen en 5. geld geven. Klik hier en lees meer in de PDF, print het A4-tje, kopieer het, hang het op in kerk of bibliotheek, deel het uit onder vrienden en bekenden en begin een werkgroep. Succes!

Er is ook een bezoekgroep die de gevangenen op woensdag- en vrijdagavond bezoekt. Klik hier voor de affiche met meer informatie. Of ga naar de website: www.bezoekgroep.nl


Ook wakes bij Zestienhoven en Zeist

  • Wake Uitzetcentrum Zestienhoven - Op elke eerste zondag van de maand is er van 19-20 uur een wake voor het hek van Uitzetcentrum Zestienhoven aan de Airportbaan 18 (RET-bus 33). Klik hier om hun website te bekijken.
    Informatie via Connie vd Broek: 06-25383472 of 010 - 4116085.

  • Wake Detentiecentrum Zeist - Elke eerste zondag van de maand om 16.30 uur, Richelleweg 13, Soesterberg.
    Informatie via: 030-6920592 / 06-38795678 of 030-6975362 / 06-29025008. Klik hier om hun website te bekijken.

 

De initiatiefgroep heeft een korte handleiding opgesteld voor degenen die een lokale wake willen houden en daarbij praktische tips en informatie goed kunnen gebruiken.

Klik hier om een Word document te downloaden met praktische informatie en suggesties voor het opzetten van een wake bij jou in de buurt.

Klik hier om de PDF versie van het document te downloaden met praktische informatie en suggesties voor het opzetten van een wake bij jou in de buurt.

Over deze organisatie | Site Map | Disclaimer | Contact | ©2007 www.schipholwakes.nl